Bachelor's theses

Academic year 2008-2009

Historische Databases

begeleider: G.M. Welling

Digitaal Drents Woordenboek

begeleider: E.F. Tjong Kim Sang

Automatisch detecteren van syntax-verschillen (bijv. tussen spraak van Finse Immigranten in Australie en native speakers).

Kanaalkeuze in communicatie van dienstverlenende organisatie met klant

(Communicatie- en Informatiewetenschappen + Informatiekunde)

begeleider: Dr. L.M. Bosveld-de Smet

Academic year 2007-2008

Online verstaanbaarheidsonderzoek: evaluatie van door deelnemers geproduceerde vertalingen in het Language Research System

Name Presence Miner: herkenning van persoonsnamen, beroepen en organisaties

Parataxis, parenthese, multidominantie en visualisatie van constituentenanalyse

Academic year 2006-2007

Informatie-extractie, intelligente tekstverwerking, en full text search in P2P netwerken

Academic year 2005-2006

Dialectografie: visualisatie van taalvariatie in ruimte en tijd

Academic year 2004-2005

Geografische Informatiesystemen


February 1, 2010
p.c.j.kleiweg