| Camera Obscura | 1884 | 1978 | 1984 |

CAMERA OBSCURA editie 1946

CAMERA OBSCURA
van
HILDEBRAND

Zeven en veertigste druk
Met honderd teekeningen van
Jo Spier

1946
Haarlem - De erven F. Bohn N.V.


De schaduwen en schimmen van Nadenken, Herinnering, en Verbeelding vallen in de ziel als in eene Camera Obscura, en sommige zoo treffend en aardig, dat men lust gevoelt ze na te teekenen en, met ze wat bij te werken, op te kleuren en te groepeeren, er kleine schilderijen van te maken, die dan ook al naar de groote Tentoonstellingen kunnen gezonden worden, waar een klein hoekje goed genoeg voor hen is. Men moet er evenwel geen portretten op zoeken; want niet alleen staat er honderdmaal een neus van Herinnering op een gezicht van Verbeelding, maar ook is de uitdrukking des gelaats zoo weinig bepaald, dat een zelfde tronie dikwijs op wel vijftig onderscheiden menschen gelijkt.

Anonymus in libro non edito.


Nec lusisse pudet, sed non incidere ludum
Horatius

Inhoud

Verspreide stukken van Hildebrand

De Gids, Jaargang 1837, 1838. Proza en Poëzy, Verspreide Opstellen en Verzen. Haarlem 1840 Souvenirs d'un Voyage à Paris, par J. Kneppelhout, Leyde, 1839 Leeskabinet, Jaargang 1841 (De Patrijzen) De Nederlanden. Karakterschetzen enz., 's Gravenhage, Nederlandsche Maatschappij van Schoone Kunsten. 1841-1842 Ook het volgende stukje was voor De Nederlanden bestemd en reeds in handen der redactie, toen het werk gestaakt werd, en de Maatschappij van Schoone Kunsten ophield te bestaan.
Het verschijnt dus te dezer plaatse
(1854) voor het eerst in druk, om het dozijn vol te maken. Hollandsche Illustratie 1865-1866