| Camera Obscura |

Hypertext en elektronisch publiceren


Cursus-informatie

Vak: Hypertext en elektronisch publiceren
Studiecode: LIX67B02
Omschrijving: Het college richt zich op de nieuwe manier van publiceren, waarbij geen papier meer te pas komt. Met name de recente opkomst van het "World Wide Web" heeft de ontwikkelingen zeer versneld. Het college zal daarom vooral aandacht besteden aan de componenten van dat systeem (kernwoorden: hypertext, multimedia, interactiviteit). De nadruk ligt op praktische toepassingen, met name het zelfstandig en effectief redigeren van complexe informatie m.b.v. HTML.
Docent: Harry Gaylord
Literatuur: Larry Aronson, Het HTML boek, A. W. Bruna informatica, 1995, f 34,90
Entreevoorwaarden: Studenten dienen enigszins overweg te kunnen met de computer en minstens een tekstverwerker te beheersen.
Onderwijsvorm: 1 uur college + 2 uur practicum / 3e trimester
Toetsingsvorm: Opdrachten
Studielast in punten: 2

Opmerkingen voor studenten die het vak volgen in 1996

Lever alle bestanden in op diskette, eventueel als tar-file of zip-file.
Zet op de diskette een bestand genaamd readme (platte tekst, eventueel PostScript, geen WP!) dat een overzicht geeft van de andere bestanden: wat zijn hoofd- en sub-documenten, welke hoofdstukken zijn verwerkt, uit welke editie. Vermeld ook naam en email-adres.

Onderdelen die de hoofd-ducumenten moeten bezitten:

Gebruik in verwijzingen (HREF's) alleen bestandsnamen met kleine letters.
De naam voor links naar het hoofd-document van Camera Obscura is: De naam voor links naar bibliografische gegevens + inhoudsopgave zijn voor de vier gebruikte edities: Tot slot: zorg er voor dat elk hoofd-document dat je inlevert correspondeert met een hoofdstuk uit één van de vier edities. En het liefst één bestand per hoofdstuk. Gebruik dus geen document met een samenvatting of opmerkingen over de teksten als hoofd-document.