Dialectologie

Introductie

Streektaal in kaart is een populair-wetenschappelijke presentatie van ons onderzoek.

Een interview met John Nerbonne (audio: mp3) door verslaggever Richard Klunder van Radio Noord, 6 september 2005.

Publicaties

Wilbert Heeringa heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar zowel de dialectometrische methodiek als ook de toepassing daarvan op Nederlandse dialecten. Zijn proefschrift is het meest uitgebreide overzicht van het werk dat wij doen in dialectologie.

John Nerbonne heeft onderzoek gedaan naar dialecten van verschillende talen. Met de hulp van Peter Kleiweg heeft hij LAMSAS onderzocht, de Linguistic Atlas of the Middle and South Atlantic States.

Programmatuur

We hebben RuG/L04 ontwikkeld, een programmapakket voor dialectometrie en cartografie.

Lesmateriaal

We hebben een aantal documenten die wat aspecten van het visualiseren van dialecten uitleggen voor de leek.

We hebben een on-line demonstratie van het Levenshtein-algoritme, een methode die we intensief gebruiken in de dialectometrie.

Instituten

Onze vakgroep is niet de enige plek binnen de Rijksuniversiteit Groningen waar dialectonderzoek wordt gedaan.

De CLCG-groep Language Variation and Language Change doet onderzoek naar Germaanse en Slavische dialecten.

Het Nedersaksisch instituut bestaat niet meer. Het is opgenomen in de vakgroepen voor Fries en Nederlands. Daar is Hermann Niebaum de vooraanstaande onderzoeker van het Nedersaksisch. Lees een interview met Hermann Niebaum.

Medewerkers van diverse andere vakgroepen binnen de letteren zijn eveneens betrokken bij dialectonderzoek. Bijvoorbeeld Charlotte Gooskens bij de vakgroep Scandinavisch.

Samenwerking

Onze vakgroep werkte en werkt in dialectonderzoek samen met enkele instituten buiten de Rijksuniversiteit Groningen.

Het Forschungsinstitut für deutsche Sprache in Marburg, Duitsland.

Het Department for Bulgarian Dialectology and Linguistic Geography van het Institute for Bulgarian Language.

Electronic Archive of the Bulgarian Dialects.

Voor ons LAMSAS-onderzoek hebben we informele contacten met medewerkers van de Linguistic Atlas Projects in de Verenigde Staten.

Links

Stichting Nederlandse Dialecten

Taal in Nederland

minderheidstalen.startpagina.nl