De onderlinge verstaanbaarheid van taalvariëteiten in de lage landen

Linguïstische en attitudinele determinanten

aanvraag

presentaties

Jens Moberg, Charlotte Gooskens, & John Nerbonne
Conditional entropy as a model of comprehension ease between related languages
Poster presented at Computational Linguistics in the Netherlands 2006, Leuven, Jan. 12, 2007.

publicaties

jaarverslagen

interne documenten

projectleiders

deelnemers

webbeheer: Sebastian Kürschner