Diederick de Vries (2004)
qbe4or
Automatisch genereren van dynamische Query-By-Example-forms voor Object-Relationele databases
Master's thesis, Rijksuniversiteit Groningen.
[ Paper (PDF, 1103 kb) ]

Samenvatting

Het object-relationele datamodel (ORDB) is een bijzonder krachtige vorm van databasedesign, dat in grote bedrijven in toenemende mate het traditionele relationele model aan het vervangen is. De grote mate van complexiteit van dit model maakt echter dat het voor de mensen die er eigenlijk mee moeten werken (geen database-deskundigen) niet te bevragen is, aangezien hiervoor een bovengemiddeld gedegen kennis van formele vraagtalen (SQL) nodig is.

Meer nog dan bij traditionele databases is het daarom voor normaal gebruik van dergelijke databases noodzakelijk een systeem te ontwikkelen waarin een gebruiker om informatie kan vragen zonder daarbij kennis te hoeven hebben van formele vraagtalen.

Al sinds einde jaren '70 bestaat er de bekende Query-By-Example (QBE)-zoekinterface. Deze interface bestaat uit een tabel waarin voorbeelden van reële gegevens worden getoond. De gebruiker kan door het invoeren van filters de uiteindelijk te tonen resultaatset verkleinen, wat het effect van zoeken heeft. Het blijkt dat mensen zonder database-expertise binnen drie uur instructie in staat zijn redelijk complexe queries te formuleren m.b.v. deze interface. Mijn onderzoek richtte zich op het bouwen van een dergelijke interface voor een ORBD en uiteraard de vraag naar de haalbaarheid daarvan.