Dore van Hoorn (2003)
Zijn er nog vragen?
Een onderzoek naar één systeem voor de geautomatiseerde verwerking van open en gesloten vragen in een online enquête.
Master's thesis, Rijksuniversiteit Groningen.
[ Paper: contents, references, appendices (PDF, 759 kb) | Paper: main text (PDF, 827 kb) ]

Samenvatting

Een enquete kan een goede bron van informatie vormen over verschillende onderwerpen en verschillende bevolkingsgroepen. Echter, het uitvoeren van een enquete kan meerdere problemen met zich mee brengen. Tijdens een onderzoek met als thema 'computervirussen' heb ik zelf een enquete uitgevoerd. Hierbij liep ik tegen een tweetal belangrijke problemen op. Allereerst was daar het probleem van de opslag van de verzamelde gegevens. De antwoorden die waren binnengekomen werden handmatig ingevoerd in een computerprogramma. Dit proces kost niet alleen veel tijd, maar het risico om fouten te maken tijdens het invoeren is zeer groot.

Het verwerken en analyseren van de gegevens leverde opnieuw problemen op. Door de antwoorden op open vragen te categoriseren in rgoepen en deze groepen te voorzien van een letter, was het mogelijk de gegeven antwoorden op deze open vragen te tellen. Echter op deze manier ging veel van de oorspronkelijke informatie die de antwoorden biedden verloren Er is dus behoefte aan één, eenvoudig en snel te gebruiken 'tool' voor het opzetten, het uitvoeren en het verwerken van een enquête, en bij voorkeur een enquête die op het World Wide Web uitgevoerd wordt. Daarbij dient het verwerkingssysteem dermate uitgebreid te zijn dat het mogelijkheden biedt voor de invoer en opslag van de verzamelde antwoorden, een analyse van de antwoorden op zowel de open als de gesloten vragen, en tenslotte een presentatie van de uiteindelijke resultaten.

Deze scriptie behandelt onder andere de achterliggende theorieen over een aantal taken die uitgevoerd dienen te worden om de antwoorden op open vragen voldoende en correct te kunnen analyseren, gebaseerd op de 'Grounded Theory' van Glaser en Strauss. Daarnaast zijn verschillende bestaande computerprogramma's en online enquetesystemen getest. Hieruit kon geconcludeerd worden dat de bestaande systemen niet voldoen aan de gestelde eisen en een alternatief systeem gewenst is. De scriptie wordt dan ook afgesloten met een uitvoerige bespreking van de realisatie en implementatie van een dergelijk alternatief online enquetesysteem.