Henk van Putten (1992)
Computerondersteund Aanvankelijk Lezen. Een programma ter ondersteuning van het leesonderwijs in groep 3.
Master's thesis, Rijksuniversiteit Groningen.
Abstract: Bij de ontwikkeling van een computersysteem voor het leesonderwijs in groep 3 van de basisschool zijn verscheidene onderzoeksvelden van de kunstmatige intelligentie betrokken. Met name de analyse van interactie tussen mens en computer, het kennisacquisitieproces en de spraaktechnologie kunnen waardevolle bijdragen leveren aan de totstandkoming ervan.