Hinko Frouws (2007)
SemetaWiki
Wikipedia ontsluiten voor het Semantic Web
Master's thesis, Rijksuniversiteit Groningen.
[ Paper (PDF, 865 kb) ]

Samenvatting

Wikipedia is de grootste verzameling informatie op een internetsite die het internet te bieden heeft. De manier waarop deze informatie beschikbaar is gemaakt is lijkt in veel gevallen op de manier waarop een bibliotheek van steen met boeken van papier haar informatie ontsluit. De artikelen van Wikipedia hebben net als boeken in een bibliotheek een onderlinge samenhang die is vastgelegd in een thesaurus.

Gezien de toegevoegde waarde die de visie van het Semantic Web en de daarvoor ontwikkelde talen en instrumenten voor grote hoeveelheden informatie beloven lijkt het lonend te onderzoeken in hoeverre deze belofte opgaat voor de grootste informatieverstrekker van het internet. De vraagstelling voor mijn onderzoek luidt dan ook als volgt:

Op welke manier is het mogelijk Wikipedia voor het Semantic Web te ontsluiten en in hoeverre biedt dat een meerwaarde voor het vinden van informatie op Wikipedia?

Deze vragen hoop ik door middel van een werkend prototype van een applicatie te beantwoorden. Deze applicatie ontsluit de informatie van Wikipedia gebruik makend van technologieën die ontworpen zijn voor het Semantic Web.