Manfred J. Schürhoff (2001)
De Universele Informatiekunde: een analysetoepassing op een relatiebeheersysteem
Master's thesis, Rijksuniversiteit Groningen.
[ Paper (PDF, 841 kb) ]

1 Inleiding

Relaties zijn onmisbaar voor het succes en de continuïteit van een organisatie. Door snelle en eenvoudige toegang tot complete klant- en prospectgegevens kunnen meer en betere contacten onderhouden worden. Het is daarom van belang om klantgegevens up-to-date te houden. Om dit te kunnen bereiken, is er een optimaal relatiebeheersyste em nodig. Maar wat houdt relatiebeheer nu precies in? In hoofdstuk 2 ga ik dieper in op deze vraag. In paragraaf 2.1 geef ik een algemene beschrijving over Relatiebeheer Management (RM), ook wel CRM (Customer Relationship Management) genoemd, en relatiebeheersystemen. Voor een goed relatiebeheersysteem moet de structuur van zo'n systeem relationeel opgebouwd zijn. In paragraaf 2.2 geef ik aan wat het nut van een relationeel relatiebeheersysteem is.

Alvorens aan de bouw van een nieuw systeem te beginnen, dient er mijns goede analyse van de gegevens plaats te vinden. Ongeacht de gebruikte zou dit moeten leiden tot een optimaal systeem. Het waarom en het nut analyse voorafgaande aan de bouw van een systeem is wat ik in deze scriptie onderzoeken. Ik heb gekozen voor de informatieanalysemethode van de Universele Informatiekunde (UI), waarbij de analyse plaatsvindt op grond van in verwoorde feiten. Deze methode, ontwikkeld door professor G.M. Nijssen, bekend onder de naam NIAM (Natural Language Information Analysis Method) voordeel van bovengenoemde methode is dat ze voor een ieder goed te zowel voor de analist als voor de gebruiker van een systeem. Daarnaast toepasbaar in alle situaties waarin informatie uitgewisseld wordt die in beschrijven is. Ze is dus niet gekoppeld aan bepaalde vakgebieden of toepassingen, bij veel andere analysemethoden wel het geval is. In hoofdstuk 3 behandel van de UI. Hierbij heb ik voornamelijk gebruik gemaakt van het boek Informatie in model, over gegevens, feiten en afspraken van J. Eggink, E.J. Leenstra De voorbeelden en figuren in dit hoofdstuk zijn dan ook ontleend aan paragrafen 3.1 tot en met 3.4 geef ik een algemene inleiding over UI. tot en met 3.12 beschrijf ik het stappenplan van de analysemethode om uiteindelijk relationeel model te komen.

In hoofdstuk 4 zal ik de in hoofdstuk 3 behandelde theorie over de Universele Informatiekunde toepassen op een praktijkgerichte situatie: de omzetting bestaand relatiebeheersysteem bij Nedercom Eduware naar een nieuw relatiebeheersysteem. Vervolgens geef ik in hoofdstuk 5 een conclusie.