Peter Kleiweg (1997)
Neurale Netwerken
Een inleidende cursus met practica voor de studie Alfa-Informatica
Master's thesis, Rijksuniversiteit Groningen.
[ Paper (PDF, 662 kb) | Software ]

Samenvatting

Deze doctoraal-scriptie bevat een inleidende cursus Neurale Netwerken. Het bestaat uit de volgende delen:
  1. In de inleiding beschrijf ik waarom ik, na een studie waarin ik voornamelijk in aanraking kwam met symbolische technieken in linguïstiek en kunstmatige intelligentie, besloot me toe te leggen op de sub-symbolische aanpak van neurale netwerken.
  2. Een overzicht van het door mij ontwikkelde lesmateriaal bestemd voor de docent.
  3. De syllabus Neurale Netwerken die het theoretische deel voor een cursus vormt.
  4. Opgaven voor practica, waarin het gebruik van de door mij geschreven software wordt besproken.