Peter Meindertsma (2002)
Zullen banners in vorm blijven? Een onderzoek naar de relatie tussen bannerblindheid en de vorm van banners
Master's thesis, Rijksuniversiteit Groningen.
[ Paper (PDF, 2425 kb) ]

Abstract:

Volgens Jakob Nielsen, een bekende Internetpersoonlijkheid en een expert op het gebied van usability studies, speelt de vorm van een webbanner een grote rol bij het ontstaan van bannerblindheid(1). In dit onderzoek wordt deze relatie verder onderzocht, door te kijken in hoeverre een in vorm afwijkende standaard banner beter in staat is bannerblindheid tegen te gaan dan de normale standaard banner(2).

Om dit doel te bereiken is er een theoretisch kader geschetst, waarin dieper ingegaan is op wat men onder bannerblindheid verstaat, hoe dit te meten valt en welke begrippen en factoren hierbij een rol spelen. Om vervolgens de rol te bepalen die de vorm van een banner speelt bij bannerblindheid, zijn er met behulp van een 7-tal normale en een 7-tal in vorm afwijkende testbanners, gegevens verzameld die dit verband zouden moeten kunnen aantonen. Hierbij zijn beschrijvingen gegeven van de twee websites waarop de testbanners zijn vertoond, de totstandkoming en roulatie van deze testbanners en de werking van het speciaal voor dit onderzoek geconstrueerde testprogramma. Na een vergelijking van de gevonden resultaten en een onderwerping ervan aan een tweetal statistische significantietoetsen, kan geconcludeerd worden dat het gebruik van een afwijkende bannerachtergrond NIET automatisch tot een lagere vatbaarheid voor bannerblindheid zal leiden. Toch komt verder duidelijk naar voren dat het grootste deel van de geteste bannersets wel een lagere vatbaarheid voor bannerblindheid laten zien voor de afwijkende banners dan de normale banners, ook al zijn deze gevonden verschillen lang niet altijd statistisch significant.

  1. Jakob Nielsen, "The Top Ten New Mistakes of Web Design", Jakob Nielsen's Alertbox, 30 mei 1999, http://www.useit.com/alertbox/990530.html.
  2. Een standaard banner heeft de vorm van een liggende rechthoek van 468 bij 60 pixels.