Ronald van den Berg (2005)
Conversie van GML naar SVG
Een methode om GML documenten snel en eenvoudig om te zetten naar SVG
Master's thesis, Rijksuniversiteit Groningen.
[ Paper (PDF, 1040 kb) ]

Samenvatting

Het is tegenwoordig een stuk eenvoudiger voor cartografen om geografische gegevens op te slaan, moest dat vroeger nog door middel van het tekenen van een kaart, tegenwoordig kunnen de gegevens worden opgeslagen in het, speciaal voor geografische doeleinden ontwikkelde, GML (Geography Markup Language).

GML is een van XML afgeleide webtaal waarin geografische objecten kunnen worden opgeslagen.

Nadeel van de GML taal is dat het een puur op tekstgebaseerde webtaal is, dat wat is ingevoerd in GML kan niet als plaatje worden bekeken, vooral voor cartografen zijn grafische weergaven toch wel praktisch.

SVG (Scalable Vector Graphics) is een XML variant waarmee objecten Grafisch kunnen worden weergegeven, het heeft ongeveer dezelfde mogelijkheden als Flash.

Het zou nu erg handig zijn als de tekst uit het GML bestand omgezet zou kunnen worden naar SVG. In mijn scriptie heb ik dan ook onderzocht of het mogelijk was om GML, eenvoudig en zonder extra aanpassingen door de gebruiker, om te zetten naar SVG.

De uitkomst van dit onderzoek heb ik verwerkt in een programma dat GML documenten kan inlezen, en automatisch kan omzetten naar SVG.