Sijtsche Smeman (2002)
De combinatie van tiers voor een webapplicatie met database
Master's thesis, Rijksuniversiteit Groningen.
[ Paper (PostScript, 4183 kb) ]

Hoofdstuk 1

Inleiding

Het doel van deze scriptie is een actueel beeld te geven van een veel gebruikt model voor het structureren van web informatie systemen in verschillende delen: het three tier model oftewel het driedelig model. Dit model kan globaal worden onderverdeeld in de volgende delen:
Presentatie op de client <--> Applicatie <--> Data
De presentatie op de client geschiedt middels een webbrowser, waarbij de getoonde informatie afkomstig is van een webserver. De webserver maakt gebruik van een applicatie server waarop de applicatie draait die bewerkingen uitvoert op de te tonen inhoud. De gegevens die worden getoond in de browser zijn afkomstig uit een database binnen een DBMS en worden hieruit opgehaald door de applicatie.
De belangrijke aspecten van elk deel van het three tier systeem worden behandeld opdat deze scriptie mensen kan begeleiden bij het maken van de keuze voor de componenten voor een web informatie systeem gebaseerd op het three tier model. Alle drie de delen worden uitgelegd. Eerst wordt beschreven wat de component inhoudt, wat deze kan en waarvoor deze wordt gebruikt. Vervolgens worden de eigenschap-pen behandeld die belangrijk zijn bij de keuze voor een DBMS, een webserver of een applicatie server als ook eigenschappen die van belang zijn voor interconnectiviteit, de combinatie met een platform en met bestaande systemen.

Elk hoofdstuk beschrijft een van de componenten van het three tier system en in het bijzonder de eigen-schappen die van belang zijn om de component goed te laten werken binnen een three tier systeem. Een aantal manieren om te checken of de gekozen component aan de eisen voldoet zullen worden uitgelegd. Resultaten van tests op een aantal DBMSen en webservers zijn toegevoegd in bijlagen. Deze kunnen meer technisch en practisch inzicht genereren in de materie. Aan het eind van de hoofdstukken in de bijlage wordt een schematisch overzicht getoond van belangrijke eigenschappen van de betreffende component. Er zijn geen tests gedaan op applicatie servers, omdat hiervoor een hele testapplicatie nodig zou zijn, het-geen buiten de scope van deze scriptie valt.

Technische terminologie zal niet worden vermeden, maar de gehele inhoud is leesbaar voor mensen met enige database ervaring De lezer dient bekend te zijn met de basisbeginselen van relationele datamodellen, SQL en hij of zij moet weten wat een client-server verbinding is. Kortom, studenten van de opleiding Alfa-Informatica zouden in staat moeten zijn zonder problemen deze scriptie te lezen.