Master's theses

Also available: sorted by year

Jump to name: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X IJ Z

A

Esra van den Aker
Nieuws in een apenstaart
Nieuwsoverdracht via e-mail: theorie versus praktijk
June 2003

Bart Alewijnse
Towards a more usable L04 package
September 2008

René van der Ark
Comparing Languages and Dialects in Central Asia
June 2008

B

J. van de Berg
Implementation of the Organ Donor Case in LCM and CASE/EDI
June 1995

Ronald van den Berg
Conversie van GML naar SVG
Een methode om GML documenten snel en eenvoudig om te zetten naar SVG
March 2005

A. T. Beukema
Enkele basismechanismen voor kennisrepresentatie in zelfstandig lerende neurale netwerken
August 1994

M. P. Bloem
The development of an Expert System within an Open Hypermedia Environment
August 1994

T. de Boer
De Implementatie van TEI Location Ladders
August 1996

R. Boersma
EDP-Auditing en Expertsystemen. Een visie op de beoordeling
June 1993

J. L. Boltjes
Information Management on the Internet
August 1999

J. Bos
VP Ellipsis and Presupposition in an Implementation of Discourse Representation Theory
June 1993

Gerlof Bouma
Automatische pronomenresolutie voor het Nederlands
August 2002

H. H. W. Bouma
Learning Dutch Phonotactics with Neural Networks
November 1997

J. T. Bouma
Computer leert gebruiker kennen
Het verbeteren van de gebruikersvriendelijkheid van informatiesystemen met behulp van computer learning technieken en een user outline
June 1991

Robert Bouma
R2D2
Van XML naar Database
December 2002

P. M. Bouthoorn
Default Logica: Theorie en Implementatie
August 1994

G. J. C. M. Braas
The implementation of a HyQuery Engine
August 1994

Nicoline Braat
Cookies: Sweeties, Smarties of Monsters?
De geschiktheid van het Http State Management Protocol als inzamelsysteem van persoonsgegevens op het internet
December 2004

T. B. Bredie
DETT, a Dutch-Englisch Translation Tutor
August 1989

Sandra Brockman
Appropriate User Support
2001

S. Broersen
De kwaliteit van Nederlandstalige algemene encyclopedieën op cd-rom.
April 1999

D.J. Brouwer
Een symbiose van kennisrepresentatietechnieken
August 1993

C

C.G.N. Cordelia
Software Engineering
Een onderzoek naar de betrokkenheid van toekomstige gebruikers bij het software engineeringproces
August 2004

D

Jeroen Daanen
HOnt
De ontwikkeling van een hulpprogramma voor het maken van een kenmerkenontologie
June 2002

K. van Dam
Dyslexie en de computer
Een haalbaarheidsstudie naar de elektronische analyse van dyslexie (met behulp van de Elektronische Tekstbegriptoets)
June 2005

P. van Dam
Implicaturen & Default Logica
August 1993

H. Darwinkel
Geometrische invariantie in neurale netwerken
September 1991

D. A. Dokter
A Multi-disciplinary Approach to the Modelling of Syntactic Ambiguity Resolution with Neural Networks
August 1995

E. W. Drenth
Using a Hybrid Approach towards Dutch Part-of-Speech Tagging
May 1997

Bas van Driel
The use of Stemming in an Information Retrievel System
June 2001

Marcel Dusink
De invloed van een adaptieve interface op de kennis en het gebruik van functionaliteiten
toegepast op de Google zoekmachine
September 2006

B. Dijk
From Text to Hypertext
A Report on the Conversion of a Printed Book into an SGML-based Hypertext Document
August 1993

J. N. Dijkhuis
Dialectclassificatiemethoden
Een vervolgonderzoek
September 1998

Mariëtte Dijkstra
GironiMOO: a Research Tool for Capturing Implicit Knowledge
May 2005

E

Femke Eisma
Alle goede dingen bestaan in drieën...
Een trigram taalmodel voor het bepalen van de tekstmoeilijkheid van schoolboekteksten voor het voortgezet onderwijs
August 2008

Jelmar Evenhuis
Wie?Kipedia
Question Answering-systemen op basis van Wikipedia en de XML-syntax
July 2007

F

Ismail Fahmi
Examining Learning Algorithms for Text Classification In Digital Libraries
January 2004

Martin Frederik
Image Retrieval op het Web
Een methodologie voor het maken van een onderscheid tussen onderdelen van webpagina's voor het vinden van beschrijvingen van afbeeldingen op het Web
June 2004

Hinko Frouws
SemetaWiki
Wikipedia ontsluiten voor het Semantic Web
June 2007

G

J.W. Gefken
De ontwikkeling van een Service Support System
January 1994

A. Geilen
Overerving binnen lexicale samenstellingen
April 1991

L. van Gelder
DIAS.
Documentair Informatie & Analyse Systeem

Ilse van Gemert
Het geografisch verklaren van dialectafstanden met een GIS
August 2002

J. H. J. de Groot
Presentaties op maat
Verschillende, consistente en onderhoudbare, presentaties uit één informatiebron met XML en SQL
August 2001

H

F. de Haan
Xiangqi
Een programma voor het spelen van een partij Chinees schaak
July 1989

Harmen Haringa
CSS v XSL
October 2005

E. Hazelzet
August 1993

W. Heeringa
Dialectclassificatiemethoden
August 1997

F. Heikens
Hidden Markov Models
Patroonherkenning met behulp van statistiek
August 1993

A. van de Helm
Project: Management Informatiesysteem
Een feasibility studie en prototypeontwerp.
July 1992

Jeen Helmantel
Kaartdigitalisatie
De ontwikkeling van dxf->svg converter "Mutatis" en kaartgeneralisatie
August 2003

W. G. Helmantel
Pseudis
Een lexicale disambiguator.
August 2000

H. H. Hesselink
Neurale netwerken als architectuur voor commonsense knowledge
July 1991

Jasper Hoenderken
Inconsistenties in dependency treebanks
July 2009

S.Y. van Hoeve
Groepsoverleg 'face-to-face' of per e-mail?
Verschillen in besluitvorming
January 2001

C. M. Hofman
Vooronderzoek naar automatisering van de bibliotheken van de HANZEHOGESCHOOL, Hogeschool van Groningen.
February 1994

Dore van Hoorn
Zijn er nog vragen?
Een onderzoek naar één systeem voor de geautomatiseerde verwerking van open en gesloten vragen in een online enquête
July 2003

R. W. Horstman
Van beginneling naar expert bij het maken van clusters voor schoolroosters
Een kennissysteem als aanvulling op vlucht
June 1991

E. H. M. van den Hout
As We May Link
A Historical Perspective on Electronic Reference Standards
August 1999

G. Huisman
OCR Post Processing
June 1999

R. Huizing
Dutch Relative Clause Constructions in HPSG
August 1997

I

J

S. Jager
Developing a Natural Language Interface for a Legal Knowledge System
July 1991

E. Jansen
Kennissysteem voor classisficatie van de meetgegevens van de Ultrasoontrein
Kennisacquisitie en ontwikkeling van een prototype
January-June 1991

Mark Jansen
Een systeem voor het visualiseren van financiële relaties
September 2008

Jerom F. Janssen
Diachronical Text Classification
A study of text properties and their changes over time
May 2007

G. de Jong
VVS: Database Management Systeem voor het onderzoek
Variabiliteit van Stemkenmerken
July 1991

P. de Jong
Een leesbaarheidsonderzoek met behulp van een taalmodel
Een corpus-gebaseerd taalmodel wordt op zijn differentiërend vermogen onderzocht.
November 1999

K

Karen Keune
Hoofdklemtoon op Nederlandse woorden bepalen met behulp van Transformation-Based Learning
December 2003

Peter Kleiweg
Neurale Netwerken
Een inleidende cursus met practica voor de studie Alfa-informatica
January 1997

R. Klopstra
Incremental Evaluation & Compositional Grammars.
February 1994

A. G. Klungel
Leren van Mogelijke Monosyllabische Nederlandse Woorden
Een genetische benadering
December 1997

R. Koeling
Quantification and Scoping
Representing scope-ambiguity by means of underspecification
August 1994

Daniël de Kok
Headline generation for Dutch newspaper articles through transformation-based learning
August 2008

J. Koning
Moose
Method for Object Oriented Software Engineering Afstudeerscriptie
June 1990

M. van Krimpen
Fuzzy Logic
En de concurrentie
August 1992

Edwin Kuipers
Ill-Formed Input and Finite State Devices
January 1996

L

Karlijn Leeflang
Visualisations: do they really facilitate Foreign Language Learning?
September 2007

M

Karijn Marsman
In Holland staat een huis
Een CALL-programma voor kleuters met Nederlands als tweede taal
December 2004

M. Matthezing
Intelligente onderwijssystemen
Een kennisarme benadering als kansrijke mogelijkheid.
August 1993

H. Medema
Systeemontwikkelingsmethodieken en het Online Bible Project
August 1999

Peter Meindertsma
Zullen banners in vorm blijven?
Een onderzoek naar de relatie tussen bannerblindheid en de vorm van banners
October 2002

Petra Miedema
De effectiviteit van visualisaties binnen het vreemde-talenonderwijs
February 2005

Fokke van der Molen
Websites beheren met een database
June 2005

Christian Montijn
Een digitale procedure voor analoge infraroodreflectografie
Een onderzoek naar een nieuwe methode voor het monteren van infraroodreflectogrammozaïeken
June 2003

Edita Mujovic
Information Retrieval in het CuadraSTAR systeem
Toepassing van IR-faciliteiten ten behoeve van gebruikers van het CuadraSTAR-systeem
August 2003

Berend Mulder
Fonotactisch leren met neurale netwerken
January 2002

Jori Mur
Offline answer extraction using Dependency Relations
March 2004

N

O

Proscovia Olango
EReXS: Events and Relations Extraction for SWHi
August 2006

S. Onrust
De fundering van hybride expertsystemen
August 1992

P. J. van Oosten
Mata Hari: A computer model of paragrammatic speech
Simulating a temporal processing deficit in language production
June 1993

S. Osinga
A HyperCard Tool to Support the International Analysis of KADS
May 1991

S. I. Otten
The Elements 'er' and 'waar' in Dutch.
May 1998

René Ouëndag
Het Effect van Taalkundige Hulptechnieken bij Statistische Classificatie van Documenten
August 2001

P

Bert Plat
Rhetorics and Hypertext
A hypertexted dissertation on the effects that rhetoric can, will and should have on writing hypertexts
1996

R. P. Prins
Alignering van Tweetalige Corpora als Vertaalhulp
October 2000

Lutien Prinsen
Het zegt u tegen me!
`Beleefde' user interfaces en user satisfaction
February 2007

M. Pruis
SIX
Expertsysteem voor de kwalitatieve analyse van het papierfabricageproces
August 1995

Henk van Putten
Computerondersteund Aanvankelijk Lezen
Een programma ter ondersteuning van het leesonderwijs in groep 3
1992

Q

R

M. H. van Riswijk
Reserveringssysteem Muzeotheek Veendam
August 1994

K. J. Rondhuis
Categorial Unification Grammar and the French adverb
A lexicalist approach
August 1993

Niels Rozeboom
Een gestandaardiseerde beschrijving van digitale afbeeldingen
April 2006

S. Rumamory
Statistische Methoden bij het Verwerken van Lexica
October 1994

D.W.J. van Rijsbergen
Informatieanalyse en geschiedenis
April 1998

S

Jorrith Schaap
Hiërarchische classificatie van e-mail
August 2001

Peter Scholing
`Berrypicking' in History
A user-centered approach to bibliographic interfaces
September 2007

Harry Schreuder
Klemtoonvoorspelling op woordniveau
Een aanzet tot het maken van een voorleesmachine
December 2000

M. J. Schürhoff
De Universele Informatiekunde
Een analysetoepassing op een relatiebeheersysteem
June 2001

Idzard Silvius
Een spraak-webbrowser in VoiceXML
January 2002

I. F. van der Sluis
Assigning Timecodes to Video-related Textual Documents
The Aligment Module within the Olive Project
August 1999

Sijtsche Smeman
De combinatie van tiers voor een webapplicatie met database
February 2002

A. H. Sprenger
Een computationele grammatica voor het corpus gesproken Nederlands
August 2000

Judith Sterenberg
Het herkennen en onthouden van representatieve en abstracte iconen in een interface
July 2003

P. G. Stockmann
Automatische generatie van weersberichten
November 1998

P. Sturm
Informatiebehoefte Wetenschapswinkels Groningen
September 1992

T

Jelmer J. Toering
Website usability en Latent Semantic Analysis
Ontwikkeling van LSA Tools t.b.v. website usability
August 2006

Wendy Tromp
Predicting phonemes
The use of language models in a new way of speech recognition
March 2003

Jochem Tijhuis
AlpiNER
Named Entity Recognition-systeem voor het Nederlands
February 2004

U

V

Tom Vaas
Robocop
An AI Search Approach to a Mail Collection Problem
August 1994

Sjors de Valk
Nederwaartse wateren doorkruist
De ontwikkeling van een applicatie voor het analyseren van sentiment
August 2007

Jan Veen
Al doende
Analyse van de kenmerken van mens-machine interactie (MMI) en de mogelijkheden daarvan in het ontwerp van MMI
July 2002

R. van Veenendaal
Hidden Markov Modellen in SiCStus Prolog
October 1998

M. G. H. Vehof
Robuuste N-gram-methoden in OVIS2
SCRIPTIE MAG NIET UITGELEEND WORDEN
June 1997

Cathelijne Venema
Van tekstverwerking tot aantekeningensysteem
May 2003

F. Verdenius
Een kwestie van doorverbinden
Het schakelprobleem in neuronale netwerken
May 1990

M. Verhoef
DSSSL: Stylesheets voor SGML
Een afweging van de voordelen van style sheets voor SGML zoals gespecificeerd in ISO 10179:1996 (DSSSL) ten opzichte van stylesheets zoals die voorkomen in de huidige generatie tekstverwerkers
August 1996

W.J. van de Vis
MontaCalc
De verwerking van kennis in een financieel systeem
December 1996

Diederick de Vries
qbe4or
Automatisch genereren van dynamische Query-By-Example-forms voor Object-Relationele databases
February 2004

T. T. de Vries
C.R.E.H.B.
Centraal Register voor Economisch Historische Bronnen Afstudeeropdracht Alfa-informatica
1990

W

H. M. M. Weitenberg
Towards SGML-conformant Drama Texts
Converting OCP-based Drama Texts into SGML-conformant Documents
July 1991

Rutger Wessels
FlexRef
Het annoteren van documenten
April 2003

Edwin Wildeboer
Door de syntactische bomen het bos blijven zien
Een experiment met betrekking tot het visualiseren van niet-subordinatie en multidominantie in syntactische boomstructuren
August 2007

R. Wolterbeek Muller
Backpropagation at warpspeed
supersab and megasab
August 1993

Jelle Wouda
Ontwikkeling van een methodologie voor gebruik van Geografische Informatie Systemen bij historisch onderzoek
June 2008

X

IJ

Leonie IJzereef
Automatische extractie van hyponiemrelaties uit grote tekstcorpora
August 2004

Z

Junte Zhang
Semantic Web: Mapping Metadata is More
Making more use out of existing metadata from Digital Libraries using Semantic Web technologies
August 2006


February 10, 2010
p.c.j.kleiweg