Doctoraal- en masterscripties

Ook beschikbaar: alfabetisch gesorteerd

Ga naar jaar: 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 onbekend

2009

Jasper Hoenderken
Inconsistenties in dependency treebanks
juli 2009

2008

Bart Alewijnse
Towards a more usable L04 package
september 2008

René van der Ark
Comparing Languages and Dialects in Central Asia
juni 2008

Femke Eisma
Alle goede dingen bestaan in drieën...
Een trigram taalmodel voor het bepalen van de tekstmoeilijkheid van schoolboekteksten voor het voortgezet onderwijs
augustus 2008

Mark Jansen
Een systeem voor het visualiseren van financiële relaties
september 2008

Daniël de Kok
Headline generation for Dutch newspaper articles through transformation-based learning
augustus 2008

Jelle Wouda
Ontwikkeling van een methodologie voor gebruik van Geografische Informatie Systemen bij historisch onderzoek
juni 2008

2007

Jelmar Evenhuis
Wie?Kipedia
Question Answering-systemen op basis van Wikipedia en de XML-syntax
juli 2007

Hinko Frouws
SemetaWiki
Wikipedia ontsluiten voor het Semantic Web
juni 2007

Jerom F. Janssen
Diachronical Text Classification
A study of text properties and their changes over time
mei 2007

Karlijn Leeflang
Visualisations: do they really facilitate Foreign Language Learning?
september 2007

Lutien Prinsen
Het zegt u tegen me!
`Beleefde' user interfaces en user satisfaction
februari 2007

Peter Scholing
`Berrypicking' in History
A user-centered approach to bibliographic interfaces
september 2007

Sjors de Valk
Nederwaartse wateren doorkruist
De ontwikkeling van een applicatie voor het analyseren van sentiment
augustus 2007

Edwin Wildeboer
Door de syntactische bomen het bos blijven zien
Een experiment met betrekking tot het visualiseren van niet-subordinatie en multidominantie in syntactische boomstructuren
augustus 2007

2006

Marcel Dusink
De invloed van een adaptieve interface op de kennis en het gebruik van functionaliteiten
toegepast op de Google zoekmachine
september 2006

Proscovia Olango
EReXS: Events and Relations Extraction for SWHi
augustus 2006

Niels Rozeboom
Een gestandaardiseerde beschrijving van digitale afbeeldingen
april 2006

Jelmer J. Toering
Website usability en Latent Semantic Analysis
Ontwikkeling van LSA Tools t.b.v. website usability
augustus 2006

Junte Zhang
Semantic Web: Mapping Metadata is More
Making more use out of existing metadata from Digital Libraries using Semantic Web technologies
augustus 2006

2005

Ronald van den Berg
Conversie van GML naar SVG
Een methode om GML documenten snel en eenvoudig om te zetten naar SVG
maart 2005

K. van Dam
Dyslexie en de computer
Een haalbaarheidsstudie naar de elektronische analyse van dyslexie (met behulp van de Elektronische Tekstbegriptoets)
juni 2005

Mariëtte Dijkstra
GironiMOO: a Research Tool for Capturing Implicit Knowledge
mei 2005

Harmen Haringa
CSS v XSL
oktober 2005

Petra Miedema
De effectiviteit van visualisaties binnen het vreemde-talenonderwijs
februari 2005

Fokke van der Molen
Websites beheren met een database
juni 2005

2004

Nicoline Braat
Cookies: Sweeties, Smarties of Monsters?
De geschiktheid van het Http State Management Protocol als inzamelsysteem van persoonsgegevens op het internet
december 2004

C.G.N. Cordelia
Software Engineering
Een onderzoek naar de betrokkenheid van toekomstige gebruikers bij het software engineeringproces
augustus 2004

Ismail Fahmi
Examining Learning Algorithms for Text Classification In Digital Libraries
januari 2004

Martin Frederik
Image Retrieval op het Web
Een methodologie voor het maken van een onderscheid tussen onderdelen van webpagina's voor het vinden van beschrijvingen van afbeeldingen op het Web
juni 2004

Karijn Marsman
In Holland staat een huis
Een CALL-programma voor kleuters met Nederlands als tweede taal
december 2004

Jori Mur
Offline answer extraction using Dependency Relations
maart 2004

Jochem Tijhuis
AlpiNER
Named Entity Recognition-systeem voor het Nederlands
februari 2004

Diederick de Vries
qbe4or
Automatisch genereren van dynamische Query-By-Example-forms voor Object-Relationele databases
februari 2004

Leonie IJzereef
Automatische extractie van hyponiemrelaties uit grote tekstcorpora
augustus 2004

2003

Esra van den Aker
Nieuws in een apenstaart
Nieuwsoverdracht via e-mail: theorie versus praktijk
juni 2003

Jeen Helmantel
Kaartdigitalisatie
De ontwikkeling van dxf->svg converter "Mutatis" en kaartgeneralisatie
augustus 2003

Dore van Hoorn
Zijn er nog vragen?
Een onderzoek naar één systeem voor de geautomatiseerde verwerking van open en gesloten vragen in een online enquête
juli 2003

Karen Keune
Hoofdklemtoon op Nederlandse woorden bepalen met behulp van Transformation-Based Learning
december 2003

Christian Montijn
Een digitale procedure voor analoge infraroodreflectografie
Een onderzoek naar een nieuwe methode voor het monteren van infraroodreflectogrammozaïeken
juni 2003

Edita Mujovic
Information Retrieval in het CuadraSTAR systeem
Toepassing van IR-faciliteiten ten behoeve van gebruikers van het CuadraSTAR-systeem
augustus 2003

Judith Sterenberg
Het herkennen en onthouden van representatieve en abstracte iconen in een interface
juli 2003

Wendy Tromp
Predicting phonemes
The use of language models in a new way of speech recognition
maart 2003

Cathelijne Venema
Van tekstverwerking tot aantekeningensysteem
mei 2003

Rutger Wessels
FlexRef
Het annoteren van documenten
april 2003

2002

Gerlof Bouma
Automatische pronomenresolutie voor het Nederlands
augustus 2002

Robert Bouma
R2D2
Van XML naar Database
december 2002

Jeroen Daanen
HOnt
De ontwikkeling van een hulpprogramma voor het maken van een kenmerkenontologie
juni 2002

Ilse van Gemert
Het geografisch verklaren van dialectafstanden met een GIS
augustus 2002

Peter Meindertsma
Zullen banners in vorm blijven?
Een onderzoek naar de relatie tussen bannerblindheid en de vorm van banners
oktober 2002

Berend Mulder
Fonotactisch leren met neurale netwerken
januari 2002

Idzard Silvius
Een spraak-webbrowser in VoiceXML
januari 2002

Sijtsche Smeman
De combinatie van tiers voor een webapplicatie met database
februari 2002

Jan Veen
Al doende
Analyse van de kenmerken van mens-machine interactie (MMI) en de mogelijkheden daarvan in het ontwerp van MMI
juli 2002

2001

Sandra Brockman
Appropriate User Support
2001

Bas van Driel
The use of Stemming in an Information Retrievel System
juni 2001

J. H. J. de Groot
Presentaties op maat
Verschillende, consistente en onderhoudbare, presentaties uit één informatiebron met XML en SQL
augustus 2001

S.Y. van Hoeve
Groepsoverleg 'face-to-face' of per e-mail?
Verschillen in besluitvorming
januari 2001

René Ouëndag
Het Effect van Taalkundige Hulptechnieken bij Statistische Classificatie van Documenten
augustus 2001

Jorrith Schaap
Hiërarchische classificatie van e-mail
augustus 2001

M. J. Schürhoff
De Universele Informatiekunde
Een analysetoepassing op een relatiebeheersysteem
juni 2001

2000

W. G. Helmantel
Pseudis
Een lexicale disambiguator.
augustus 2000

R. P. Prins
Alignering van Tweetalige Corpora als Vertaalhulp
oktober 2000

Harry Schreuder
Klemtoonvoorspelling op woordniveau
Een aanzet tot het maken van een voorleesmachine
december 2000

A. H. Sprenger
Een computationele grammatica voor het corpus gesproken Nederlands
augustus 2000

1999

J. L. Boltjes
Information Management on the Internet
augustus 1999

S. Broersen
De kwaliteit van Nederlandstalige algemene encyclopedieën op cd-rom.
april 1999

E. H. M. van den Hout
As We May Link
A Historical Perspective on Electronic Reference Standards
augustus 1999

G. Huisman
OCR Post Processing
juni 1999

P. de Jong
Een leesbaarheidsonderzoek met behulp van een taalmodel
Een corpus-gebaseerd taalmodel wordt op zijn differentiërend vermogen onderzocht.
november 1999

H. Medema
Systeemontwikkelingsmethodieken en het Online Bible Project
augustus 1999

I. F. van der Sluis
Assigning Timecodes to Video-related Textual Documents
The Aligment Module within the Olive Project
augustus 1999

1998

J. N. Dijkhuis
Dialectclassificatiemethoden
Een vervolgonderzoek
september 1998

S. I. Otten
The Elements 'er' and 'waar' in Dutch.
mei 1998

D.W.J. van Rijsbergen
Informatieanalyse en geschiedenis
april 1998

P. G. Stockmann
Automatische generatie van weersberichten
november 1998

R. van Veenendaal
Hidden Markov Modellen in SiCStus Prolog
oktober 1998

1997

H. H. W. Bouma
Learning Dutch Phonotactics with Neural Networks
november 1997

E. W. Drenth
Using a Hybrid Approach towards Dutch Part-of-Speech Tagging
mei 1997

W. Heeringa
Dialectclassificatiemethoden
augustus 1997

R. Huizing
Dutch Relative Clause Constructions in HPSG
augustus 1997

Peter Kleiweg
Neurale Netwerken
Een inleidende cursus met practica voor de studie Alfa-informatica
januari 1997

A. G. Klungel
Leren van Mogelijke Monosyllabische Nederlandse Woorden
Een genetische benadering
december 1997

M. G. H. Vehof
Robuuste N-gram-methoden in OVIS2
SCRIPTIE MAG NIET UITGELEEND WORDEN
juni 1997

1996

T. de Boer
De Implementatie van TEI Location Ladders
augustus 1996

Edwin Kuipers
Ill-Formed Input and Finite State Devices
januari 1996

Bert Plat
Rhetorics and Hypertext
A hypertexted dissertation on the effects that rhetoric can, will and should have on writing hypertexts
1996

M. Verhoef
DSSSL: Stylesheets voor SGML
Een afweging van de voordelen van style sheets voor SGML zoals gespecificeerd in ISO 10179:1996 (DSSSL) ten opzichte van stylesheets zoals die voorkomen in de huidige generatie tekstverwerkers
augustus 1996

W.J. van de Vis
MontaCalc
De verwerking van kennis in een financieel systeem
december 1996

1995

J. van de Berg
Implementation of the Organ Donor Case in LCM and CASE/EDI
juni 1995

D. A. Dokter
A Multi-disciplinary Approach to the Modelling of Syntactic Ambiguity Resolution with Neural Networks
augustus 1995

M. Pruis
SIX
Expertsysteem voor de kwalitatieve analyse van het papierfabricageproces
augustus 1995

1994

A. T. Beukema
Enkele basismechanismen voor kennisrepresentatie in zelfstandig lerende neurale netwerken
augustus 1994

M. P. Bloem
The development of an Expert System within an Open Hypermedia Environment
augustus 1994

P. M. Bouthoorn
Default Logica: Theorie en Implementatie
augustus 1994

G. J. C. M. Braas
The implementation of a HyQuery Engine
augustus 1994

J.W. Gefken
De ontwikkeling van een Service Support System
januari 1994

C. M. Hofman
Vooronderzoek naar automatisering van de bibliotheken van de HANZEHOGESCHOOL, Hogeschool van Groningen.
februari 1994

R. Klopstra
Incremental Evaluation & Compositional Grammars.
februari 1994

R. Koeling
Quantification and Scoping
Representing scope-ambiguity by means of underspecification
augustus 1994

M. H. van Riswijk
Reserveringssysteem Muzeotheek Veendam
augustus 1994

S. Rumamory
Statistische Methoden bij het Verwerken van Lexica
oktober 1994

Tom Vaas
Robocop
An AI Search Approach to a Mail Collection Problem
augustus 1994

1993

R. Boersma
EDP-Auditing en Expertsystemen. Een visie op de beoordeling
juni 1993

J. Bos
VP Ellipsis and Presupposition in an Implementation of Discourse Representation Theory
juni 1993

D.J. Brouwer
Een symbiose van kennisrepresentatietechnieken
augustus 1993

P. van Dam
Implicaturen & Default Logica
augustus 1993

B. Dijk
From Text to Hypertext
A Report on the Conversion of a Printed Book into an SGML-based Hypertext Document
augustus 1993

E. Hazelzet
augustus 1993

F. Heikens
Hidden Markov Models
Patroonherkenning met behulp van statistiek
augustus 1993

M. Matthezing
Intelligente onderwijssystemen
Een kennisarme benadering als kansrijke mogelijkheid.
augustus 1993

P. J. van Oosten
Mata Hari: A computer model of paragrammatic speech
Simulating a temporal processing deficit in language production
juni 1993

K. J. Rondhuis
Categorial Unification Grammar and the French adverb
A lexicalist approach
augustus 1993

R. Wolterbeek Muller
Backpropagation at warpspeed
supersab and megasab
augustus 1993

1992

A. van de Helm
Project: Management Informatiesysteem
Een feasibility studie en prototypeontwerp.
juli 1992

M. van Krimpen
Fuzzy Logic
En de concurrentie
augustus 1992

S. Onrust
De fundering van hybride expertsystemen
augustus 1992

Henk van Putten
Computerondersteund Aanvankelijk Lezen
Een programma ter ondersteuning van het leesonderwijs in groep 3
1992

P. Sturm
Informatiebehoefte Wetenschapswinkels Groningen
september 1992

1991

J. T. Bouma
Computer leert gebruiker kennen
Het verbeteren van de gebruikersvriendelijkheid van informatiesystemen met behulp van computer learning technieken en een user outline
juni 1991

H. Darwinkel
Geometrische invariantie in neurale netwerken
september 1991

A. Geilen
Overerving binnen lexicale samenstellingen
april 1991

H. H. Hesselink
Neurale netwerken als architectuur voor commonsense knowledge
juli 1991

R. W. Horstman
Van beginneling naar expert bij het maken van clusters voor schoolroosters
Een kennissysteem als aanvulling op vlucht
juni 1991

S. Jager
Developing a Natural Language Interface for a Legal Knowledge System
juli 1991

E. Jansen
Kennissysteem voor classisficatie van de meetgegevens van de Ultrasoontrein
Kennisacquisitie en ontwikkeling van een prototype
januari-juni 1991

G. de Jong
VVS: Database Management Systeem voor het onderzoek
Variabiliteit van Stemkenmerken
juli 1991

S. Osinga
A HyperCard Tool to Support the International Analysis of KADS
mei 1991

H. M. M. Weitenberg
Towards SGML-conformant Drama Texts
Converting OCP-based Drama Texts into SGML-conformant Documents
juli 1991

1990

J. Koning
Moose
Method for Object Oriented Software Engineering Afstudeerscriptie
juni 1990

F. Verdenius
Een kwestie van doorverbinden
Het schakelprobleem in neuronale netwerken
mei 1990

T. T. de Vries
C.R.E.H.B.
Centraal Register voor Economisch Historische Bronnen Afstudeeropdracht Alfa-informatica
1990

1989

T. B. Bredie
DETT, a Dutch-Englisch Translation Tutor
augustus 1989

F. de Haan
Xiangqi
Een programma voor het spelen van een partij Chinees schaak
juli 1989

onbekend

L. van Gelder
DIAS.
Documentair Informatie & Analyse Systeem


10 februari 2010
p.c.j.kleiweg