De verantwoordelijkheden van studenten

Iedere student leidt in bepaalde mate zichzelf op. Eigen intellectuele inzet van de kant van de student is onmisbaar, zelfs bij de meest deskundige en toegewijde docenten. Informatiekunde (IK) kan alleen studenten opleiden die bereid zijn hun ideeën en geschriften aan de kritische blik van docenten te onderwerpen. De opleiding beschouwt iedere actie van studenten om de ideeën en geschriften van anderen als eigen werk in te dienen als een ondergraving van de opleidingsdoelen, vergelijkbaar met fysieke verstoringen van educatieve bijeenkomsten.

Alle studenten in cursussen bij Informatiekunde accepteren deze doelen en hun verantwoordelijkheid hierin, in het bijzonder de verantwoordelijkheid alleen ideeën en geschriften als hun eigen werk te presenteren die inderdaad van hen zelf zijn. Verder is het de medeverantwoordelijkheid van studenten om hun werk niet door anderen te laten misbruiken. De examencommissie van Informatiekunde treedt in geval van fraude streng op: de student wordt uitgesloten van tentamens in het betreffende vak.

De IK-docenten zijn altijd bereid nadere regels te geven ten aanzien van het aanduiden van bronnen en aan te geven of bepaalde informatie bij opdrachten wel of niet gebruikt mag worden.


De examenscommissie Informatiekunde