@article{'Bos2007Takkeling',
  title   = {'Het voorkomen van luisvliegen op nestjongen van boombroedende roofvogels in Saarland'},
  author  = {'Bos', 'Johan'},
  journal  = {'De Takkeling'},
  volume  = {15},
  number  = {2},
  pages   = {124--131},
  year   = {2007}
}