@article{'BosKooten1993',
  title   = {'Broedzorgdeling van twee sperwervrouwtjes Accipiter nisus'},
  author  = {Bos, Johan and 'Van Kooten', 'Theo'},
  journal  = {'Limosa'},
  volume  = {66},
  pages   = {161--163},
  year   = {1993}
}