@article{BosKooten1993,
   title     = {Broedzorgdeling van twee sperwervrouwtjes Accipiter nisus},
   author    = {Bos, Johan and Van Kooten, Theo},
   journal   = {Limosa},
   volume    = {66},
   pages     = {161--163},
   year      = {1993}
}