TABU is een Nederlandstalig tijdschrift op het gebied van de Nederlandse Taalkunde.

TABU verschijnt onder auspiciën van de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen.

Een jaargang bestaat uit 4 afleveringen, voor een totaal van ca. 200 pagina's.