Back

Micrela - Mutual intelligibility of closely related languages

 

Research project on the asymmetry in mutual intelligibility of spoken Danish and Swedish

PhD thesis Anja Schüppert

English summary

This thesis investigates how well people living in neighbouring countries understand each other if they speak their own language, and which factors influence the degree of comprehension. This is investigated on the basis of speakers of Danish and Swedish. It has often been reported that Danes understand more spoken Swedish than vice versa.

One of the experiments reported in this thesis show that this asymmetry is not found in preschoolers, while it could be confirmed for adult listeners in a series of follow-up experiments. This fits nicely to the finding that Danish listeners use their native (Danish) spelling system when they hear Swedish. Danish spelling is much more conservative than Swedish spelling is, and has therefore preserved many letters that are not pronounced in spoken Danish. These letters, however, are often still pronounced in spoken Swedish. Measurements of brain activity in Danish listeners confirmed that brain areas traditionally associated with reading tasks are activated during spoken word recognition of Swedish.

The findings from this thesis emphasise the strong link between literacy and spoken language comprehension and confirms that literacy is an important key not only for comprehension of written texts, but also for oral communication.

Title pages

Table of contents

Chapter 1

Chapter 2

Chapter 3

Chapter 4

Chapter 5

Chapter 6

Chapter 7

 

Nederlandse samenvatting

Dit proefschrift onderzoekt hoe goed mensen in buurlanden elkaar kunnen verstaan als ze hun eigen taal blijven spreken, en welke factoren een invloed op de verstaanbaarheid hebben. Dit wordt onderzocht op basis van sprekers van het Deens en het Zweeds.

Uit onderzoek blijkt dat volwassen Denen meer gesproken Zweeds verstaan dan andersom. En van de experimenten in dit proefschrift toont echter aan dat onderlinge verstaanbaarheid bij kleuters (nog) niet asymmetrisch is, terwijl de asymmetrische verstaanbaarheid voor volwassenen bevestigd kon worden. Deze uitkomst past goed bij het resultaat van een ander experiment in dit proefschrift, dat aantoont dat volwassen Denen onbewust hun kennis van de Deense spelling gebruiken als ze naar gesproken Zweeds luisteren. De Deense spelling is conservatiever dan de Zweedse en heeft letters bewaard die niet meer uitgesproken worden. Deze letters worden in de corresponderende Zweedse woorden echter vaak wel uitgesproken. Metingen van hersenactiviteit bevestigden dat hersengebieden die normaliter geactiveerd worden als proefpersonen (voor-)lezen ook geactiveerd worden als Deense luisteraars naar gesproken Zweeds luisteren.

De resultaten van dit proefschrift benadrukken het sterke verband tussen geletterdheid en verstaanbaarheid van gesproken taal, en bevestigt dat geletterdheid een belangrijke rol speelt zowel bij het begrijpen van geschreven teksten als voor mondelinge communicatie.

The project was funded by the Netherlands Organization for Scientific Research (NWO Vrije competitie, 2007-2011).

 

 

Contact:

Last update: 12.12.2011