van traditionele letterenstudies en moderne informatietechnologie

Woorden zoals bericht: mededeling, nieuws, boodschap, gerucht, brief, signaal, gegeven, beschuldiging, uitspraak, opmerking, verklaring, cijfer, uitslag, uitlating, persbericht, verhaal, bewering, feit, berichtgeving

Werkwoorden met bericht als lijdend voorwerp of als deel van een voorzetselvoorwerp: verpreiden, ontsleutelen, encrypteren, vercijferen, spreek_tegen, waar_merk, telegrafeerde, versleutel, codeer, ontcijfer, rectificeer, decodeer, verstuur, roep_om, post, sein_door, stuur_uit, verzend, zend_in, lach, neem, reageer, geef, maak_op, schrik, overstroom, open, smul, bol sta, profiteer, ga_af, naar voren kom, lijd, maak_op, volg, neem, baseer, stel_in

Werkwoorden met bericht als onderwerp: sijpel_door, druppel_door, wek_op, baat, bereik, sijpel_door, kom_door, circuleer, druppel, sijpel, lek_uit, binnen_druppel, drijf_op, kom_door, ter ore kom, sijpel, echo_na, de ronde doe, sla_in

Bijvoeglijke naamwoorden bij bericht: Economisch-Statistische, onrustgevende, on_bevestigd, niet_bevestigd, Niet_bevestigd, niet-verifieerbare, tienregelig, alarmerender, gedecodeerde, andersluidende, lasterlijk, ongecodeerd, alarmeer, ontcijferd, versleuteld, gecodeerd, gepost, sijpel_door, verheugend

Woorden waarmee bericht in een nevenschikking voorkomt: achtergrond_verhaal, opinie_stuk, gerucht, beschuldiging, column, speculatie, verslag, beschouwing, cartoon, commentaar, illustratie, analyse, rapport, statistiek, reportage, artikel, brief, discussie, software

Een bericht is een (bijstelling bij): Volkskrant, zij, rubriek, wij

Voorbeelden van bericht (heeft bijstelling): Cannot connect, Voor vervoer 86 miljard euro nodig, Koplampen, onzin , nonsens, Scholen huiverig voor stilte, Nederland_China, Volkskrant_correspondent, nonsens, speculatie, AMC, bericht, Politie, m, onzin, De Gelderlander, N, 62, hoofdstad, The Times

Data ontleend aan Nederlandse kranten (AD, Trouw, Parool, NRC, Volkskrant) uit de periode 1997-2004 opgenomen in het Twente Nieuws Corpus (500 mln woorden) en de volledige tekst van de Nederlandse Wikipedia (augustus 2008, 110 miljoen woorden).

Een vergelijkbare demo is gemaakt door Erik Tjong Kim Sang. Google Sets en de thesaurus demo van Patrick Pantel zijn vergelijkbare systeem voor het Engels.