van traditionele letterenstudies en moderne informatietechnologie

Woorden zoals berisping: reprimande, uitbrander, vermaning, schrobbering, geldboete, diskwalificatie, strafkorting, afstraffing, naheffing, bekeuring, dwangsom, schorsing, royement, terechtwijzing, taakstraf, pak slaag, vrijheidsstraf, celstraf, geldstraf

Werkwoorden met berisping als lijdend voorwerp of als deel van een voorzetselvoorwerp: leg_op, op zak heb, deel_uit, stuur, lever_op, krijg, ontloop, krijg, houd_in, geef, leg_op, krijg, incasseer, vrees, loop_op, accepteer, krijg, neem, verwacht, kom, bestraf, kom_weg, doe_af, houd, stem, laat, volsta, in beroep ga, vrees, sta_vol, ontsnap, ga_over, dreig, ken, eindig, loop_uit, kom_neer, blijf

Werkwoorden met berisping als onderwerp: volg, behoor, vorm, heb, ben

Bijvoeglijke naamwoorden bij berisping: schriftelijk, mild, geformuleerd, formeel, officieel, ministerieel, openlijk, fiks, ernstig, gerechtelijk, parlementair, streng, openbaar, stevig, zwaar, publiek, licht, fors, scherp

Woorden waarmee berisping in een nevenschikking voorkomt: royement, aansporing, geldboete, waarschuwing, overplaatsing, schorsing, ontslag, toespraak, boete, vervolging

Een berisping is een (bijstelling bij):

Voorbeelden van berisping (heeft bijstelling): straf

Data ontleend aan Nederlandse kranten (AD, Trouw, Parool, NRC, Volkskrant) uit de periode 1997-2004 opgenomen in het Twente Nieuws Corpus (500 mln woorden) en de volledige tekst van de Nederlandse Wikipedia (augustus 2008, 110 miljoen woorden).

Een vergelijkbare demo is gemaakt door Erik Tjong Kim Sang. Google Sets en de thesaurus demo van Patrick Pantel zijn vergelijkbare systeem voor het Engels.