van traditionele letterenstudies en moderne informatietechnologie

Woorden zoals conditie: uithouding_vermogen, motivatie, omstandigheid, gezondheid, concentratie, weersomstandigheden, mentaliteit, zelfvertrouwen, prestatie, gesteldheid, kwaliteit, vaardigheid, snelheid, gezondheidstoestand, balans, voorwaarde, capaciteit, bereikbaarheid, toestand

Werkwoorden met conditie als lijdend voorwerp of als deel van een voorzetselvoorwerp: kom_door, schaaf_bij, spijker_bij, vijzel_op, houd, kom_tekort, in ogenschouw neem, verbeter, schep, onderhoud, verbeter, vereis, vererger, schat_in, houd_bij, krik_op, ontbeer, heb_terug, bouw_op, schaaf, vreet, verg, gelukkig prijs, train, werk, stel, wijt, voetbal, zinspeel, test, hang_af, lig, beklaag, bouw, zwijg, pas_aan, doe, beschik

Werkwoorden met conditie als onderwerp: strek, gier, ga_achteruit, spot, verslechter, ga_vooruit, hol, sta_toe, laat_toe, val_mee, te wensen laat_over, verbeter, in de steek laat, voel, ten goede kom, ga, help, verschil, kan

Bijvoeglijke naamwoorden bij conditie: hoog_zomers, na_zomers, prioritaire, puik, gewicht_loos, zuurstof_loos, lichamelijk, cardiovasculair, optimaal, aėroob, blaak, fysiek, anaėroob, boter_zacht, nevelig, foetaal, atmosferisch, abominabele, beklagenswaardig

Woorden waarmee conditie in een nevenschikking voorkomt: materiaal_verbetering, spel_ritme, vet_percentage, lenig_heid, wedstrijd_ritme, fit_heid, concentratie_vermogen, lichaam_verzorging, besluit_vaardigheid, zeldzaamheid, spier_kracht, Sweet, team_geest, werklust, voorwaarde, tactiek, agressiviteit, kracht, zelfstandigheid

Een conditie is een (bijstelling bij):

Voorbeelden van conditie (heeft bijstelling): beraemt, alles

Data ontleend aan Nederlandse kranten (AD, Trouw, Parool, NRC, Volkskrant) uit de periode 1997-2004 opgenomen in het Twente Nieuws Corpus (500 mln woorden) en de volledige tekst van de Nederlandse Wikipedia (augustus 2008, 110 miljoen woorden).

Een vergelijkbare demo is gemaakt door Erik Tjong Kim Sang. Google Sets en de thesaurus demo van Patrick Pantel zijn vergelijkbare systeem voor het Engels.