van traditionele letterenstudies en moderne informatietechnologie

Woorden zoals groef: plooi, richel, spleet, ribbels, bandering, kras_DIM, sleuf, sleuven, geul, inkeping, porie, knik, holte, put_DIM, lengtestreep, gleuf, kanaal_DIM, gelaagdheid, schacht

Werkwoorden met groef als lijdend voorwerp of als deel van een voorzetselvoorwerp: slijp, tast_af, vind, breng_aan, laat_achter, vertoon, trek, bevat, draag, heb, maak, vorm, heb, zie, krijg, voorzie, lijk

Werkwoorden met groef als onderwerp: loop_door, bevind, loop, zit, ontsta, ontbreek, maak, vorm, geef, ben, kom, heb

Bijvoeglijke naamwoorden bij groef: costale, Losse, in_gekerfd, overlangs, spiraal_vormig, V_vormig, uitgesleten, asymmetrische, ondiep, diep, verticaal, minuscuul, los, horizontaal, zichtbaar, fijn, ondergronds, smal, recht

Woorden waarmee groef in een nevenschikking voorkomt: polijstvlak, messing, rimpel, mes

Een groef is een (bijstelling bij):

Voorbeelden van groef (heeft bijstelling):

Data ontleend aan Nederlandse kranten (AD, Trouw, Parool, NRC, Volkskrant) uit de periode 1997-2004 opgenomen in het Twente Nieuws Corpus (500 mln woorden) en de volledige tekst van de Nederlandse Wikipedia (augustus 2008, 110 miljoen woorden).

Een vergelijkbare demo is gemaakt door Erik Tjong Kim Sang. Google Sets en de thesaurus demo van Patrick Pantel zijn vergelijkbare systeem voor het Engels.