van traditionele letterenstudies en moderne informatietechnologie

Woorden zoals historie: geschiedenis, levensloop, verleden, loopbaan, folklore, architectuur, levensverhaal, erfgoed, archeologie, ontstaansgeschiedenis, voorgeschiedenis, mythe, episode, traditie, actualiteit, literatuur, gebeurtenis, ritueel, symboliek

Werkwoorden met historie als lijdend voorwerp of als deel van een voorzetselvoorwerp: verweef, adem_uit, dis_op, vertel_na, rakel_op, breng_samen, overdenk, geweld doe_aan, adem, schrijf, reconstrueer, beeld_uit, belicht, ga_na, herschrijf, draag_mee, vervals, in beeld breng, achter de rug heb, boog, verweef, een loopje neem, verdiep, win, verhaal, beschrijf, teer, bestempel, concludeer, thuis ben, volg, interesseer, vertel, grijp_terug, blik_terug, trek_aan, bericht, hecht

Werkwoorden met historie als onderwerp: voer_terug, ga_terug, herleef, druip_af, ga_terug, vermeld, kleef, reik, val_samen, kleef, aan bod kom, hand in hand ga, vermeld, herhaal, leer, stem, tel, ga_schuil, zeg

Bijvoeglijke naamwoorden bij historie: 145-jarige, 118-jarige, 112-jarige, 111-jarige, Taxonomische, 102-jarige, roemrijk, 101-jarige, Meso-Amerikaanse, honderdjarige, 96-jarige, 100-jarige, rijk, eeuwenlang, roemrucht, gedramatiseerd, waarachtig, 91-jarige, 92-jarige

Woorden waarmee historie in een nevenschikking voorkomt: dispositie, natuurschoon, books, cultus, topografie, plaatsnaam, competentie, context, dramatiek, klank_kleur, allure, ligging, archeologie, naamgeving, traditie, herstel, mythe, symboliek, folklore

Een historie is een (bijstelling bij): G. van Berkel, WK, EK, familie

Voorbeelden van historie (heeft bijstelling): MILOSNE/LOVE STORIES, top_trainer, top_speler, medaille_winnaar, krijger, helper, Europeaan, eeuw, verhaal, zaak, drie

Nieuw: search plugin voor Firefox 2 en IE 7. Ga naar het zoekvenster in je browser, en kies Add VerwanteWoorden

Data ontleend aan Nederlandse kranten (AD, Trouw, Parool, NRC, Volkskrant) uit de periode 1997-2004 opgenomen in het Twente Nieuws Corpus (500 mln woorden) en de volledige tekst van de Nederlandse Wikipedia (augustus 2008, 110 miljoen woorden).

Een vergelijkbare demo is gemaakt door Erik Tjong Kim Sang. Google Sets en de thesaurus demo van Patrick Pantel zijn vergelijkbare systeem voor het Engels.