van traditionele letterenstudies en moderne informatietechnologie

Woorden zoals kneuzing: botbreuk, schaaf_wond, snijd_wond, hersenschudding, bloeduitstorting, brand_wond, hersenletsel, ademhalingmoeilijkheid, spierscheuring, hoofdletsel, brandwond, bloeding, hoofd_wond, kwetsuur, rookvergiftiging, nekklacht, blaar, verwonding, buil

Werkwoorden met kneuzing als lijdend voorwerp of als deel van een voorzetselvoorwerp: loop_op, houd_over, loop, constateer, betref, voorkom, heb, ondervind, neem_op, beperk, blijf, beperk, zit, kamp, ben, denk, ga, besta

Werkwoorden met kneuzing als onderwerp: parten speel

Bijvoeglijke naamwoorden bij kneuzing: inwendig, gebroken, meervoudig, licht, blauw, ernstig, zwaar, talloos, divers, flink, geestelijk, verscheiden, fors, vele, verschil, klein

Woorden waarmee kneuzing in een nevenschikking voorkomt: verrekkingen, verstuikingen, verzwikkingen, schaaf_wond, snijd_wond, hoofd_wond, nek_klacht, bloed_uit_storting, hersenschudding, been_breuk, steek_wond, bot_breuk, breuk, brandwond, brand_wond, sleutel_been, schram, verwonding, wond

Een kneuzing is een (bijstelling bij):

Voorbeelden van kneuzing (heeft bijstelling):

Data ontleend aan Nederlandse kranten (AD, Trouw, Parool, NRC, Volkskrant) uit de periode 1997-2004 opgenomen in het Twente Nieuws Corpus (500 mln woorden) en de volledige tekst van de Nederlandse Wikipedia (augustus 2008, 110 miljoen woorden).

Een vergelijkbare demo is gemaakt door Erik Tjong Kim Sang. Google Sets en de thesaurus demo van Patrick Pantel zijn vergelijkbare systeem voor het Engels.