van traditionele letterenstudies en moderne informatietechnologie

Woorden zoals onderwerp: thema, kwestie, aspect, verschijnsel, gebeurtenis, probleem, zaak, vraagstuk, vraag, ding, detail, begrip, inhoud, fenomeen, idee, situatie, genre, feit, ontwikkeling

Werkwoorden met onderwerp als lijdend voorwerp of als deel van een voorzetselvoorwerp: voor_bespreek, snijd_aan, roer_aan, geagendeerd, ter sprake breng, agenderen, agendeert, diep_uit, spit_uit, voer_af, zwijg_dood, dunk, aan de orde stel, kaart_aan, bediscussieer, uit de weg ga, behandel, til_heen, behandel, besta, besta, rust, promoveer, studeer_af, krijg, publiceer, brand, oreer, rangschik, stel, discussieer, vertil, beraadslaag, vereenzelvig, debatteer, vecht, verdiep, spreek_aan

Werkwoorden met onderwerp als onderwerp: rond_cirkel, ter sprake kom, na aan het hart lig, leen, ter harte ga, aan bod kom, leen, boei, interesseer, sneeuw_onder, houd_bezig, switch, geef_bloot, spreek_aan, fascineer, passeer, passeer, sla_aan, sta_af

Bijvoeglijke naamwoorden bij onderwerp: troostbehoevende, hekele, druk_besproken, controversionele, Talossaanse, identiteit_gevoelig, gerelateerd, bespreekbaar, ge´mpliceerd, onbespreekbaar, aangesneden, sport_journalistiek, heikel, bediscussieerd, fysisch_geografisch, uit_gekauwd, dankbaar, kerk_historisch, geliefkoosd

Woorden waarmee onderwerp in een nevenschikking voorkomt: slem_pen, persoonsvorm, setting, gezichtspunt, invalshoek, werk_woord, muziek_stijl, gezegde, materiaal_keuze, gesprekspartner, genre, uitwerking, uitgangspunt, stijl, toon, weetje, benadering, taal_gebruik, voorwerp

Een onderwerp is een (bijstelling bij): tijd

Voorbeelden van onderwerp (heeft bijstelling): samenwerkend leren, kerk_opbouw, bijlage/attachments, kunst_begroting, politieverhoor, levensloop_begeleiding, bijlage/attachment, referendum_bel, Het Platteland, Bedrijfsleven, asielzoekers, arbeid_tijd, informatieverwerking, De Middenstand, popularisering, geboorte_regeling, snijd_aan, Korte Hoogstraat 31, onderwijs_systeem

Data ontleend aan Nederlandse kranten (AD, Trouw, Parool, NRC, Volkskrant) uit de periode 1997-2004 opgenomen in het Twente Nieuws Corpus (500 mln woorden) en de volledige tekst van de Nederlandse Wikipedia (augustus 2008, 110 miljoen woorden).

Een vergelijkbare demo is gemaakt door Erik Tjong Kim Sang. Google Sets en de thesaurus demo van Patrick Pantel zijn vergelijkbare systeem voor het Engels.