van traditionele letterenstudies en moderne informatietechnologie

Woorden zoals praatje: gesprek_DIM, verhaal_DIM, praat, toespraak, grap_DIM, retoriek, grap, gedoe, preek, betoog, cliché, wandeling, pleidooi, zoiets, film_DIM, onzin, prietpraat, gepraat, opsomming

Werkwoorden met praatje als lijdend voorwerp of als deel van een voorzetselvoorwerp: knoop_aan, knoop_aan, rond_rooi, knoop_aan, draai_af, debiteer, houd, hoor_aan, houd, besluit, steek_af, maak, verkondig, houd, sla_uit, begin, de kop druk_in, strooi, hang_op, manipuleer, leid_in, hand in hand ga, verleid, smacht, kom_aan, verleid, scheep_af, nodig_uit, kom_weg, verzand, strooi, verpak, trakteer, beweeg, ga_af, houd_op, genoeg heb, zwicht

Werkwoorden met praatje als onderwerp: vul, maak, ga_rond, de ronde doe, er zit, sla, verkoop, duur, kom, deug, duur, kom_vandaan, ga, pas, kan, ga, volg, bied, volg

Bijvoeglijke naamwoorden bij praatje: sociaal_gevoelig, leid_in, lasterlijke, stichtelijk, beur_op, schijnheilig, obligaat, vroom, half_zacht, leugenachtig, debiel, werf, schunnig, zalf, glad, voed_op, ontwijkend, loos, parmantig

Woorden waarmee praatje in een nevenschikking voorkomt: televisie_spot, plaat_DIM, grap_DIM, film_DIM, kop_DIM, lied_DIM, beetje, lezing, muziek

Een praatje is een (bijstelling bij): vorm

Voorbeelden van praatje (heeft bijstelling): partij_genoot, niks

Data ontleend aan Nederlandse kranten (AD, Trouw, Parool, NRC, Volkskrant) uit de periode 1997-2004 opgenomen in het Twente Nieuws Corpus (500 mln woorden) en de volledige tekst van de Nederlandse Wikipedia (augustus 2008, 110 miljoen woorden).

Een vergelijkbare demo is gemaakt door Erik Tjong Kim Sang. Google Sets en de thesaurus demo van Patrick Pantel zijn vergelijkbare systeem voor het Engels.