van traditionele letterenstudies en moderne informatietechnologie

Woorden zoals samengesteld:

Werkwoorden met samengesteld als lijdend voorwerp of als deel van een voorzetselvoorwerp: ,

Werkwoorden met samengesteld als onderwerp:

Bijvoeglijke naamwoorden bij samengesteld:

Woorden waarmee samengesteld in een nevenschikking voorkomt:

Een samengesteld is een (bijstelling bij):

Voorbeelden van samengesteld (heeft bijstelling):

Data ontleend aan Nederlandse kranten (AD, Trouw, Parool, NRC, Volkskrant) uit de periode 1997-2004 opgenomen in het Twente Nieuws Corpus (500 mln woorden) en de volledige tekst van de Nederlandse Wikipedia (augustus 2008, 110 miljoen woorden).

Een vergelijkbare demo is gemaakt door Erik Tjong Kim Sang. Google Sets en de thesaurus demo van Patrick Pantel zijn vergelijkbare systeem voor het Engels.