van traditionele letterenstudies en moderne informatietechnologie

Woorden zoals toeslag: vergoeding, tegemoetkoming, toelage, bonus, heffing, onkostenvergoeding, vrijstelling, korting, provisie, kinderbijslag, premie, belastingvoordeel, schadeloosstelling, dividend, voorschot, rijksbijdrage, schadevergoeding, extra_DIM, uitkering

Werkwoorden met toeslag als lijdend voorwerp of als deel van een voorzetselvoorwerp: bereken, hef, in rekening breng, bereken, krijg_op, reken, hef, betaal_uit, reken, betaal_uit, betaal, betaal, keer_uit, schaf_af, bereken, betaal, bouw_af, betaal, spreek_af, in mindering breng, kort, morrel, torn, stel_vrij, wil_af, heb, kom, krijg, wacht, bezuinig, zie_af, onderhandel, besluit, doe, ga_in, voorzie, ten koste ga, verdien

Werkwoorden met toeslag als onderwerp: verval, ten goede kom, verval, ontvang, geld, geld, voor rekening kom, dek, val_weg, ga_in, kom_bij, verdwijn, kom_op, loop_op, bedraag, maak_uit, ga, stuit, kost

Bijvoeglijke naamwoorden bij toeslag: maximaal, inkomen_afhankelijk, variabel, maandelijks, gegarandeerd, fiks, belastingvrij, eenmalig, extra, uniform, vul_aan, vast, torenhoog, gebruikelijk, verplicht, fiscaal, flexibel, tijdelijk, fors

Woorden waarmee toeslag in een nevenschikking voorkomt: basis_uitkering, winst_uitkering, vakantie_geld, periodiek, declaratie, lease_auto, toeslag, korting, bonus, vergoeding, salaris, premie, bijstand, subsidie, maand, optie, pensioen, belasting, uitkering

Een toeslag is een (bijstelling bij):

Voorbeelden van toeslag (heeft bijstelling): AOW 0,4, 2.038,56, 138,70, 2429,86, 118,52, 1.019,28, 1263,2887,69, ..............., .............., ........................, ..................., erfenis, AOW, bedrag

Data ontleend aan Nederlandse kranten (AD, Trouw, Parool, NRC, Volkskrant) uit de periode 1997-2004 opgenomen in het Twente Nieuws Corpus (500 mln woorden) en de volledige tekst van de Nederlandse Wikipedia (augustus 2008, 110 miljoen woorden).

Een vergelijkbare demo is gemaakt door Erik Tjong Kim Sang. Google Sets en de thesaurus demo van Patrick Pantel zijn vergelijkbare systeem voor het Engels.