van traditionele letterenstudies en moderne informatietechnologie

Woorden zoals vermaning: reprimande, berisping, terechtwijzing, smeekbede, aansporing, schrobbering, aanmaning, steunbetuiging, sneer, uitbrander, waarschuwing, spijtbetuiging, schouderklopje, noodkreet, repliek, afstraffing, strafpunt, strafkorting, tegengeluid

Werkwoorden met vermaning als lijdend voorwerp of als deel van een voorzetselvoorwerp: ontloop, roep, deel_uit, spreek_uit, bouw, krijg, bevat, krijg, ontvang, krijg, verdien, geef, geef, heb, kom, doe_af, kom_weg, laat, zwaai, spreek, sta_vol, beperk, eindig, volg, houd, blijf, reageer, luister, reken, leid

Werkwoorden met vermaning als onderwerp: moet, klink, luid, volg, vind, sta, kom, ben, heb

Bijvoeglijke naamwoorden bij vermaning: vaderlijk, doopsgezind, nadrukkelijk, herhaald, indirect, zuur, bijbels, dreigend, goddelijk, braaf, vriendelijk, streng, papieren, wijs, schriftelijk, gericht, geel, bijbehorend, krachtig

Woorden waarmee vermaning in een nevenschikking voorkomt: opvoeding_gedoe, raadgeving, beschouwing, dreigement, advies, raad

Een vermaning is een (bijstelling bij):

Voorbeelden van vermaning (heeft bijstelling): scherts

Nieuw: search plugin voor Firefox 2 en IE 7. Ga naar het zoekvenster in je browser, en kies Add VerwanteWoorden

Data ontleend aan Nederlandse kranten (AD, Trouw, Parool, NRC, Volkskrant) uit de periode 1997-2004 opgenomen in het Twente Nieuws Corpus (500 mln woorden) en de volledige tekst van de Nederlandse Wikipedia (augustus 2008, 110 miljoen woorden).

Een vergelijkbare demo is gemaakt door Erik Tjong Kim Sang. Google Sets en de thesaurus demo van Patrick Pantel zijn vergelijkbare systeem voor het Engels.