Oefeningen statistiek

Voor studenten in Statistiek I, Informatiekunde cursus LIX001X05.

Eerst leren, dan controleren door toetsen! Nooit omgekeerd.

Het zinvolste gebruik van deze oefenvragen (korte begripsvragen) is als controle bij het leren. Mijn stellige aanbeveling is om eerst de les voor de week te lezen, en ook de schrijfoefeningen voor zover relevant. Het is ook zinvol om de overheadsheets een tweede keer door te lezen, en pas dan de quiz te proberen. Het effect is dan optimaal. Als je het op goed geluk probeert, en steeds nakijkt om erachter te komen wat je had moeten weten, dan leer je alleen wat in de oefenvragen staat.

Naam:
Studentnummer:

Let op: Voor het krijgen van studiepunten is het invullen van naam en studentnummer verplicht. Verder moet je de vragen binnen een week hebben gemaakt, zoals aangegeven in onderstaande tabel:

quizsluitingsdatum
1 15 februari
2 22 februari
3 29 februari
4 7 maart
5 14 maart
6 21 maart

Kies oefeningen:


Bekijk resultaten:

Studentnummer: