Vragen uit Statistiek-I

Instructor: John Nerbonne

Hoofdstuk 6

 1. 14 feb Voorbeeld 6,7 blz. 364: wat is precies de significantietoets die uitkomst moet bieden aan het vraagstuk of welke formule zit er anders achter het vraagstuk zodat de uitkomst 0,01 is?

  Het gaat hier om de redenatie, en niet om de preciese formule. De redenatie is ong. als volgt: men vergelijkt een steekproef met een beweerde waarde waarbij men de standaardafwijking als bekend veronderstelt. In dat geval kan men berekenen hoe zeer het steekproefgemmidelde van de beweerde waarde verschilt (in termen van z). Op basis van de z-waarde kan men zeggen hoe waarschijnlijk het is dat de beweerde waarde uit dezelfde populatie komt als de steekproefwaarden.

  Maar als men ook de preciese berekening wil weten, kan men hier verder lezen.

  De standaardafwijking is bekend, sigma=3. Dus is dit een z-toets. Let echter op dat het hier om een steekproefgem. gaat. Om de geschikte z-waarde te berekenen, gebruikt men dus de standaardfout, d.w.z. SE = sigma/sqrt(n) = 3/sqrt(4) = 3/2 = 1,5.

  Om de z-waarde te berekenen bij steekproefgem. gebruikt men dus de formule
  z = (x-gem. - pop.-gem.)/SE, d.w.z. z = ( 190,5 - 187)/1,5 = 3,5/1,5 = 2,33

  Ten slotte gebruikt men Tabel A, pp.696-697 om na te gaan wat de waarschijnlijk is van een z-waarde van 2,33 of groter. Daar staat dat de waarschijnlijkheid van een waarde 2,33 of kleiner 0,9901 is. We weten dat de waarschijnlijkheid van een waarde 2,33 of groter P(Z>2,33) is 1 - P(Z<2,33). Ong. 0,01.

 2. 14 feb Voorbeeld 6,8 blz. 365: welke formule zit er achter het vraagstuk zodat de uitkomst hier 0,16 is?
  Dezelfde als boven.
 3. 14 feb Wat is precies de functie van alfa wanneer het gaat om het verwerpen van Ho? moet alfa tussen bepaalde waarden liggen om een stelling te verwerpen of niet?
  Zie p.373, 3.

  [...] het significantieniveau alpha ... drukt uit hoeveel bewijs tegen H_0 wij als beslissend zullen beschouwen.

 4. 14 feb Wat is de relatie tussen het gebruik van alfa en tabel D zoals op blz. 383 met voorbeeld 6.17 wordt gesuggereerd?
  Drukfout! Het gaat hier niet om tabel D, maar om tabel A. Zeer attent gelezen!
 5. 14 feb Kan paragraaf 6,4 worden overgeslagen zoals het sterretje bij de titel weergeeft?
  Ja.