| Neurale netwerken | Practica |

Neurale netwerken practicum

Topografische kaarten

Documentatie en opgaven:
PostScript
Programma's:
Unix, MS-DOS
Bij deze programma's zit een programma voor merge clustering. Een verbeterd programma is de combinatie van Vector Clustering en Dendrogrammen.
Voor dit practicum zijn zes programma's geschreven. Drie hiervan vertrouwen op de aanwezigheid van een PostScript viewer of printer. De andere drie programma's --- die alleen onder DOS werken --- zijn alternatieve of aanvullende programma's die gebruikt kunnen worden wanneer geen PostScript aanwezig is.

De documentatie lijkt wat aan de lange kant, maar bevat voornamelijk beschrijvingen voor het gebruik van de programma's. Niet al deze informatie is essentiëel voor het uitvoeren van de experimenten.

Er moeten enkele Kohonen-kaarten gegenereerd worden voor eenvoudige sets vectoren. Complexere vectoren moeten in beeld gebracht worden met een Kohonen-kaart, merge clustering en als simpele reeksen grijswaarden.