Inleiding Neurale Netwerken

Opdracht: Beredeneerde Presentatie

Als opdracht binnen deze college moet men een informatief stuk schrijven over n van de schriften in de handleiding. Alleen de stukken die als "Discussion Piece" gekenmerkt worden, komen in aanmerking als basis voor de paper. Zie de handleiding van dit jaar. Dit mag over hetzelfde thema gaan als het praatje dat men ook houdt aan het eind van het trimester, maar ook over n van de andere thema's.

De paper moet de positie van het discussiestuk weergeven als ook de redenatie die hiertoe leidt. Verder is er (optioneel) ruimte voor eigen commentaar. Maar eerst begrijpen, dan kritiseren! In elk geval wil ik zien dat u de belangrijkste stelling(en) en de argumentatie van de auteur uiteenzet en verhelderd.

2 nov. moet een outline ingediend zijn. Deze zou een structuur van de paper geven, in sleutelwoorden. De paper is 23 nov. om 17 uur op z'n laatst in te dienen.

Lengte 1.500 worden (5 blz.)

De kunst bij dit soort stukken is de positie van de auteur te verhelderen en zijn redenering zo duidelijk mogelijk te maken. Het gebruik van eigen voorbeelden om te verhelderen is in elk geval toe te juichen mits de verhouding tot het stuk helder gemaakt wordt (bijv. daardoor dat men vertelt hoe de eigenschappen van het voorbeeld terug te vinden zijn in het zicht van het te beschrijven stuk).

Een goede organisatie met in elk geval duidelijk gefocuseerde alineas is onmisbaar. Voor zo'n kort stuk zou een indeling in secties met aparte titels niet nodig zijn.

Illustraties of grafieken zijn wel toegestaan. De tekst moet ernaar verwijzen, en ze zouden verder korte eigen verklaringen ("captions") bevatten (ook als deze de tekst wat herhalen).

Als taal komen Nederlands en Engels in aanmerking. Uw docenten willen behulpzaam zijn over kwesties van formulering, en dat kunnen we beter als het in engels is.

Vaak voorkomende fouten

Structuur: Gebruik een introductie en een conclusie, maar houd ten minste 80% van de beschikbare plaats vrij voor de echte inhoud.

In geen geval zou uw stuk alleen een commentaar zijn op het schriftstuk. Vermijd een structuur waarin men "eerst de introductie" bespreekt, dan "sectie 1, ...", enz. Uw taak is de conclusies van de auteur te identificeren, in uw eigen woorden weer te geven, en de redenatie die hij hiervoor gebruikt bloot te leggen. Vanzelfsprekend zullen bepaalde aspecten van het te beschrijven stuk genegeerd kunnen worden.

Niveau: mik op het niveau van een alfa-informatica student die deze cursus niet al heeft gevolgd (maar wel zijn basisjaar achter de rug heeft). Dit is duidelijk formeler dan een "jeugd-journaal" stuk. Vermijd die stijl.

Verwijzingen: omdat het de bedoeling is dat de stukken onderbouwd worden door het materiaal wat we dit trim. hebben doorgewerkt, zou men verwijzingen naar vakliteratuur verwachten. De algemene regels hiervoor veronderstel ik als bekend, maar neem de vrijheid om de basis te herhalen.

  1. Alles wat letterlijk opgenomen wordt hoort in citaten te staan met verwijzing naar bron.
  2. Alles wat "algemeen bekend" is (in dit geval op het niveau van een alfa-informaticus na zijn basisjaar) hoeft geen verwijzing, en het is een fout om toch een te geven.
  3. Men zou zich kunnen voorstellen dat men letterlijk citeert over basiskennis zodat de vraag zou rijzen of regel (1) of (2) belangrijker is. Nee, citeer zo iets gewoon niet. Leg het desnoods in uw eigen woorden uit.
  4. Gebruik een consistente stijl. Voor een voorbeeld van de stijl die in computationele taalkunde normaal is, bekijk een van de publicaties op de alfa-informatica web site, of bijv. die oratie daar.