Gertjan's Loopblog September 2022 navigation back navigation home navigation forward

18 september: Zeevogelexcursie

De zeevogelexcursie vanaf Lauwersoog de Noordzee op werd al een paar dagen terug afgelast vanwege de verwachte harde wind uit het noordwesten die voor teveel golfslag zou zorgen. Er werd een alternatief bedacht: naar Ameland en dan in Buren aan het strand (uit de wind en onder een afdak) kijken naar de zeevogels die door diezelfde harde wind mooi naar ons toe zouden moeten vliegen. Zonder fototoestel was een deel van de pret bij voorbaat verpest, maar ja.

De heenweg van Holwerd naar Ameland was nat, maar een Jan-van-gent die langdurig met ons meevloog en we van zeer dichtbij konden bekijken vergoedde veel. Daarna met de bus naar de strandovergang in Buren. Maar daar bleven de interessante vogels voor zover aanwezig veel te ver weg vliegen, waardoor ik (zonder telescoop) niet zoveel zag. Dichtbij kregen we wel een rosse franjepoot, een kleine jager en een alk te zien, maar dat was het wel zo ongeveer.

Op de terugweg dan toch nog een hele leuke soort toen we al weer bijna in Holwerd waren. Pal langs de boot vloog een vorkstaartmeeuw voorbij. Net aan de kant van de boot waar ik stond, dus ik kom hem heel mooi zien, want ook de zon was inmiddels gaan schijnen. Pas de tweede keer dat ik deze soort zag. Dat is ook niet zo verwonderlijk als je leest (vogelbescherming.nl) waar de soort wordt geacht voor te komen:

Vertoeft buiten broedtijd op open zee, 's winters aan de noordwestkust van Zuid-Amerika en de zuidwestkust van Afrika. Tijdens broedtijd op de hoogarctische toendra van Siberië en Amerika.
Deze gast van binnen de poolcirkel maakte de dag nog een beetje goed.

natuur

17 september: Lauwersoog

Kort rondje, zo'n vijf kilometer, gaat eigenlijk zonder problemen (maar niet helemaal pijnloos). Dat beschouwen we dan maar als vooruitgang. Ondertussen wacht ik op de afspraak bij de orthopeed. Nieuw probleem: fototoestel is stuk. Ik kon vanochtend nog net een overvliegende Jan-van-gent op de foto krijgen, maar daarna was het voorlopig afgelopen. Weggebracht om op te sturen, gaat zo'n zes tot acht weken duren.

route; foto's; natuur

11 september: fietsen Peazemerlannen

Fantastische ochtend. Windstil en kraakhelder. 's Middags naar Amsterdam voor een feestje in de Bijlmer bij R., N. en N.

route; foto's; natuur

Peazemerlannen

Peazemerlannen

Peazemerlannen

bonte strandloper kluut

10 september: fietsen Dwingelderveld en Ruidhorn

Naar het Dwingelderveld, in de hoop om de steppekiek te zien die hier een paar dagen rondhing. Maar dat lukt niet. Het is tamelijk rustig. Wel veel paapjes en roodborsttapuiten. Ook twee kraanvogels die in de verte in het grote heideveld naar beneden komen. Bij de laatste passage van de heide ook nog een slechtvalk.

's Avonds nog even naar Ruidhorn.

route Dwingelderveld; route Ruidhorn; foto's; natuur

9 september: kijken bij Ezumekeeg

Even naar de Ezumakeeg want daar zit een zwarte ibis mooi dichtbij.

foto's; natuur

zwarte ibis

4 september: fietsen Peazemerlannen en fietsen Roden

's Middags samen naar Roden voor onder andere onze kleindochter. 's Ochtends fiets ik een rondje vanaf de parkeerplaats bij de Bantpolder (aan de Friese kant van het Lauwersmeer). In de grootschalige akkers rond km 3 was gisteren een roodpootvalk gesignaleerd. Als ik aan kom fietsen staan er vier Belgen met grote camera's: de roodpootvalk zit er nog steeds. Pas de tweede keer dat ik deze soort zie.

Bij het buitendijkse plasje (km 7) zat de afgelopen dagen steeds een grauwe franjepoot maar ik zie die nu niet. Als ik na het rondje door de Peazemerlannen op de terugweg hier nog eens langs kom zie ik de franjepoot wel onmiddellijk.

Op weg naar Roden fietsen we langs Matsloot. De visarend zit weer op zijn oude stek.

route Peazemerlannen; route Roden; foto's; natuur

3 september: fietsen Schiermonnikoog

Prachtige dag op Schier. Eigen fiets mee op de veerboot van half zeven. Dan schemert het nog, en je kunt de sterns en meeuwen die met de boot meevliegen eigenlijk niet herkennen. Als we wat verder gevorderd zijn wordt het beter. Zo vliegen er twee groepjes van drie kleine zilverreigers voorbij.

Ik fiets eerst min of meer direct naar het Badstrand (bij Marlijn) in de hoop dat er boven zee al wat zeevogels te zien zijn. Dat lukt niet erg, afgezien van een groepje eidereenden. En op het strand is wel een pontische meeuw te bewonderen.

Dan fiets ik verder naar de Kobbeduinen en loop even het gebied bij het Baken in. Onderweg in één van de slenken zwarte ruiters en groenpootruiters. Boven op een struikje zeealsem zit een paapje. En steeds zijn er weer tapuiten te zien. Bij de Kobbeduinen vliegt een havik voorbij die zich even mooi laat zien.

Ik fiets verder in de richting van de Waddendijk en volg die naar het westen. Jagende sperwer. Op het Wad zijn steeds steltlopers te zien, vooral bonte strandlopers, bontbekplevieren en goudplevieren. Heel in de verte daalt een zeearend en gaat op de kwelder zitten. Een enorme groep lepelaars verlaat de Westerplas en vliegt in zuidelijke richting over de Waddenzee. Bij de Westerplas zitten nog meer lepelaars. In de boompjes aan de overkant van de plas ook zilverreigers, zowel grote als kleine. Maar verder is hier nu niet veel te zien, vermoedelijk omdat het eb is.

poelruiter

Na een vroege lunch bij Marlijn loop ik even verder het strand weer op. Mooi groepje drieteenstrandloper en krombekstrandlopers bij de branding. Ook een zeehondje in zee. Ik volg daarna opnieuw de Waddendijk, maar het is inmiddels hoog water. Bij de Veerhaven is nog een stuk kwelder droog en daar zitten nog veel bonte strandlopers totdat een helicopter over vliegt en het hele spul de lucht in gaat.

Bij de Westerplas is nu veel meer te zien. Mooiste is een poelruiter die ik eerst vanaf het fietspad goed in beeld krijg, en even later uit de vogelkijkhut ook goed kan zien. De eenden lijken enorm groot in vergelijking met deze kleine steltloper. Mooie afsluiting!

route; foto's; natuur

lepelaar met ring ND62

drieteenstrandloper

krombekstrandlopernavigation backward Reacties: G.J.M.van.Noord@rug.nl Andere afleveringen navigation forward

terug naar augustus 2022

Copyright: de teksten van de looblog zijn "public domain". De foto's zijn beschikbaar onder de Creative Commons "Attribution, No derivatives" licentie.