corpus:
woord hoofdwoord

`hword` = "beslissen" AND `rel` = "su"

  1. Internationaal zocht Dawud , gesteund door de Sovjet-Unie , in 1961 de confrontatie met Pakistan door te verklaren dat de Pashtun ten oosten van de grens zelf zouden moeten beslissen bij welk land ze wilden horen . (boom)
  2. Zo kan de douane op objectievere gronden beslissen of het nodig is een zending fysiek te onderzoeken en bepalen hoe grondig de controles moeten zijn . (boom)
  3. Aangezien de hypothesen waarin het commissariaat-generaal kan beslissen dat een aanvraag onontvankelijk is , beperkt zijn tot de eenvoudige hypothesen , lijkt een procedure met één rechter verantwoord voor de beroepen tegen de beslissingen van onontvankelijkheid genomen door het commissariaat-generaal . (boom)
  4. Vanwege hun grote aantal beslissen de boeren wie de verkiezingen gaan winnen . (boom)
  5. Premier Kok suste de opwinding met de opmerking dat een volgend kabinet dat maar moet beslissen . (boom)
  6. Als de VS de strijd tegen al-Qaeda willen voortzetten in Irak , Somalië of Iran zal alleen het Witte Huis daarover beslissen . (boom)
  7. Samuel Coenen en zijn collega's van het Centrum voor Huisartsgeneeskunde aan de Universiteit Antwerpen analyseerden in het blad Huisarts Nu hoe artsen beslissen om patiënten met hoestklachten al dan niet antibiotica voor te schrijven . (boom)
  8. Pas nadien kan ze beslissen om een leerling toch te weigeren , maar dan alleen als er echt geen plaats meer in de school is of indien de leerling in het vorige schooljaar werd weggestuurd . (boom)
  9. Betogingen van ' Peace Now ' en het vredeskamp begonnen meer volk aan te trekken , terwijl nog meer bommen ontploften in de straten van Jeruzalem en Tel Aviv en het evident werd dat ene Yasser Arafat daar nauwelijks nog iets in te beslissen had . (boom)
  10. Ook in de binnenlandse politiek van Duitsland , veruit de grootste lidstaat en nog steeds de betaalmeester van de Unie , kan Brussel dus over winst en verlies in de verkiezingsstrijd beslissen . (boom)

vorige | volgende


tijd: 90.840366ms

Selecteer twee of meer elementen om ze te koppelen:

woord hoofdwoord
lemma relatie lemma
postag postag


mede mogelijk gemaakt door:

Clarin NL