Anthem of the Azerbaijan Soviet Socialist Republic

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
Азәрбајҹан Совет Сосиалист Республикасынын Һимни
English: Anthem of the Azerbaijan Soviet Socialist Republic
Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının Himni
آذربایجان سووئت سوسیالیست رئسپوبلیکاسینین هیمنی
Azerbaijan SSR Anthem Music Sheet.InstrumentalSimple.svg

Former anthem of  Azerbaijan SSR
LyricsSuleyman Rustam, Samad Vurgun, Huseyn Arif [az]
MusicUzeyir Hajibeyov
Adopted1944
Relinquished1992
Audio sample
Anthem of the Azerbaijan Soviet Socialist Republic (post-Stalin version)
Uzeyir Hajibeyov, composer of the Azerbaijan SSR Anthem.

The State Anthem of the Azerbaijan SSR[a] was the anthem of the Azerbaijan Soviet Socialist Republic in the former Soviet Union. It was created in 1944 and was used from 1945 to 1992.[1]

History[edit]

In 1930, after 10 years of establishment of the Soviet republic (and while it was part of the within the Transcaucasian SFSR), Azerbaijani composer Uzeyir Hajibeyov wrote the lyrics and composed the music for the new anthem. Hajibeyov also conducted its first premiere in Baku on 28 April 1930; however, little to no information about the anthem's adoption as the State anthem was given.[1]

It was composed by Uzeyir Hajibeyov, who also composed the current national anthem of Azerbaijan.[2] Suleyman Rustam, Samad Vurgun and Huseyn Arif wrote the lyrics which were altered in 1978 to remove mentions of Joseph Stalin.[1] Like many national anthems of the republics of the Soviet Union, this song praised Vladimir Lenin (and formerly Joseph Stalin as well), the October Revolution and Communism. It also praised the friendship of the republics of the Soviet Union. It was also the anthem of Azerbaijan when it gained independence until 1992 when the March of Azerbaijan was restored.

Lyrics[edit]

1978—1992 version[edit]

Azerbaijani lyrics[edit]

Cyrillic script Latin script Jaalif (obsolete) Perso-Arabic script IPA transcription
First verse

Азәрбајҹан! Чичәкләнән республика, шанлы дијар!
Гадир совет елләриндә һәм азадсан, һәм бәхтијар.
Октјабрдан гүввәт алыб сән говушдун сәадәтә,
Алгыш олсун бу һүнәрә, алгыш олсун бу гүдрәтә!

Azərbaycan! Çiçəklənən respublika, şanlı diyar!
Qadir sovet ellərində həm azadsan, həm bəxtiyar.
Oktyabrdan qüvvət alıb sən qovuşdun səadətə,
Alqış olsun bu hünərə, alqış olsun bu qüdrətə!

Azərʙajçan! Cicəklənən respuʙlika, şanlь dijar!
Qadir sovet ellərində həm azadsan, həm ʙəxtijar.
Oktjaʙrdan qyvvət alьʙ sən qovuşdun səadətə,
Alqьş olsun bu hynərə, alqьş olsun ʙu qydrətə!

!آذربایجان! چیچک‌لنه‌ن رئسپوبلیکا، شان‌لی دیار
.قادیر سووئت ائللرین‌ده هم آزادسان، هم بختیار
،اوکتیابردان قوت آلیب سن قوووشدون سادته
!آلقیش اولسون بو هونره، آلقیش اولسون بو قودرته

[ɑzæɾbɑjd͡ʒɑn ‖ t͡ʃit͡ʃæclænæn ɾespublikɑ | ʃɑŋɫɯ dijɑɾ ‖]
[gɑdiɾ sovet elːæɾindæ hæm ɑzɑd.sɑn | hæm bæχtijɑɾ ‖]
[oktjɑbr̩dɑn gyvːæt ɑɫɯb sæŋ govuʃdun sæ.ɑdætæ |]
[ɑɫgɯʃ oɫsun bu hynæɾæ | ɑɫgɯʃ oɫsun bu gydɾætæ ‖]

Chorus

Јолумуз Ленин јолудур, партијадыр рәһбәримиз,
Коммунизмин ҝүнәшилә нурланаҹаг сәһәримиз.
Биз ҝедирик ҝәләҹәјә галибләрин ҹәрҝәсиндә,
Јаша, јаша, Азәрбајҹан, бөјүк совет өлкәсиндә!

Yolumuz Lenin yoludur, partiyadır rəhbərimiz,
Kommunizmin günəşilə nurlanacaq səhərimiz.
Biz gedirik gələcəyə qaliblərin cərgəsində,
Yaşa, yaşa, Azərbaycan, böyük sovet ölkəsində!

Jolumuz Lenin joludur, partijadьr rəhʙərimiz,
Kommunizmin gynəşilə nurlanaçaq səhərimiz.
Biz gedirik gələçəjə qaliblərin çərgəsində,
Jaşa, jaşa, Azərʙajçan, ʙɵjyk sovet ɵlkəsində!

،یولوموز لئنین یولودور، پارتییادیر رهبریمیز
.کوم‌مونیزمین گونشیله نورلاناجاق سحریمیز
،بیز گئدیریک گله‌جه‌یه قالیبلرین جرگه‌سین‌ده
!یاشا، یاشا، آذربایجان، بؤیوک سووئت اؤلکه‌سین‌ده

[joɫumuz lenin joɫuduɾ | pɑɾtijɑdɯɾ ɾæhb̥æɾimiz |]
[komːunizmin ɟynæʃilæ nuɾɫɑnɑd͡ʒɑχ ʃæhæɾimiz ‖]
[biz ɟediɾiç ɟælæd͡ʒæjæ gɑliblæɾin d͡ʒæɾɟæsindæ |]
[jɑʃɑ | jɑʃɑ | ɑzæɾbɑjd͡ʒɑn | bœjyç sovet œlcæsindæ ‖]

Second verse

Одлар јурду, бу ағ ҝүнләр ел ҝүҹүнүн бәһрәсидир,
Гәһрәманлыг, бир дә һүнәр азад инсан һәвәсидир.
Нәсилләрдән-нәсилләрә јадиҝардыр дәјанәтин,
Коммунизмә биз ҝедирик, сыра мөһкәм, аддым мәтин.

Odlar yurdu, bu ağ günlər el gücünün bəhrəsidir,
Qəhrəmanlıq, bir də hünər azad insan həvəsidir.
Nəsillərdən-nəsillərə yadigardır dəyanətin,
Kommunizmə biz gedirik, sıra möhkəm, addım mətin.

Odlar jurdu, ʙu aƣ gynlər el gyçynyn ʙəhrəsidir,
Qəhrəmanlьq, ʙir də hynər azad insan həvəsidir.
Nəsillərdən-nəsillərə jadigardьr dəjanətin,
Kommunizmə ʙiz gedirik, sьra mɵhkəm, addьm mətin.

،اودلار یوردو، بو آغ گونلر ائل گوجونون بهره‌سی‌دیر
.قهره‌مان‌لیق، بیر ده هونر آزاد اینسان هوه‌سی‌دیر
،نسیللردن-نسیللره یادیگاردیر دیانتین
.کوم‌مونیزمه بیز گئدیریک، سیرا مؤهکه‌م، آددیم متین

[odɫɑɾ juɾdu ǀ bu ɑɣ ɟynlæɾ el ɟyd͡ʒynyn bæhɾæsidiɾ ǀ]
[gæhɾæmɑŋɫɯχ ǀ biɾ dæ hynæɾ ɑzɑd insɑn hævæsidiɾ ǁ]
[næsilːæɾdæn næsilːæɾæ jɑdigɑɾdɯɾ dæjɑnætin |]
[komːunizmæ biz ɟediɾiç | sɯɾɑ mœhcæm | ɑdːɯm mætin ‖]

Chorus

Јолумуз Ленин јолудур, партијадыр рәһбәримиз,
Коммунизмин ҝүнәшилә нурланаҹаг сәһәримиз.
Биз ҝедирик ҝәләҹәјә галибләрин ҹәрҝәсиндә,
Јаша, јаша, Азәрбајҹан, бөјүк совет өлкәсиндә!

Yolumuz Lenin yoludur, partiyadır rəhbərimiz,
Kommunizmin günəşilə nurlanacaq səhərimiz.
Biz gedirik gələcəyə qaliblərin cərgəsində,
Yaşa, yaşa, Azərbaycan, böyük sovet ölkəsində!

Jolumuz Lenin joludur, partijadьr rəhʙərimiz,
Kommunizmin gynəşilə nurlanaçaq səhərimiz.
Biz gedirik gələçəjə qaliblərin çərgəsində,
Jaşa, jaşa, Azərʙajçan, ʙɵjyk sovet ɵlkəsində!

،یولوموز لئنین یولودور، پارتییادیر رهبریمیز
.کوم‌مونیزمین گونشیله نورلاناجاق سحریمیز
،بیز گئدیریک گله‌جه‌یه قالیبلرین جرگه‌سین‌ده
!یاشا، یاشا، آذربایجان، بؤیوک سووئت اؤلکه‌سین‌ده

[joɫumuz lenin joɫuduɾ | pɑɾtijɑdɯɾ ɾæhb̥æɾimiz |]
[komːunizmin ɟynæʃilæ nuɾɫɑnɑd͡ʒɑχ ʃæhæɾimiz ‖]
[biz ɟediɾiç ɟælæd͡ʒæjæ gɑliblæɾin d͡ʒæɾɟæsindæ |]
[jɑʃɑ | jɑʃɑ | ɑzæɾbɑjd͡ʒɑn | bœjyç sovet œlcæsindæ ‖]

Third verse

Рәшадәтли рус халгыдыр достлуг, бирлик бајрагдары,
Мүгәддәсдир, сарсылмаздыр дост елләрин бу илгары.
Гардаш халглар бирлијиндән алдыг ҝүҹү, гүдрәти биз,
Гој вар олсун бу иттифаг – шанлы Совет Вәтәнимиз!

Rəşadətli rus xalqıdır dostluq, birlik bayraqdarı,
Müqəddəsdir, sarsılmazdır dost ellərin bu ilqarı.
Qardaş xalqlar birliyindən aldıq gücü, qüdrəti biz,
Qoy var olsun bu ittifaq – şanlı Sovet Vətənimiz!

Rəşadətli rus xalqьdьr dostluq, ʙirlik ʙajraqdarь,
Myqəddəsdir, sarsьlmazdьr dost ellərin ʙu ilqarı.
Qardaş xalqlar ʙirlijindən aldьq gyçy, qydrəti ʙiz,
Qoj var olsun bu ittifaq – şanlь Sovet Vətənimiz!

،رشادت‌لی روس خالقی‌دیر دوستلوق، بیرلیک بایراقداری
.مقدس‌دیر، سارسیلمازدیر دوست ائللرین بو ایلقاری
،قارداش خالقلار بیرلیین‌دن آلدیق گوجو، قودرتی بیز
!قوی وار اولسون بو اتفاق – شان‌لی سووئت وطنیمیز

[ɾæʃɑdætli ɾus χɑɫgɯdɯɾ dostɫuχ ǀ biɾliç bɑjɾɑgdɑɾɯ ǀ]
[mygædːæsdiɾ ǀ sɑɾsɯɫmɑzdɯɾ dost elːæɾim bu ilgɑɾɯ ‖]
[gɑɾdɑʃ χɑɫgɫɑɾ biɾlijindæn ɑɫdɯχ ɟyd͡ʒy | gydɾæti biz |]
[goj vɑɾ oɫsum bu itːifɑχ ǀ ʃɑŋɫɯ sovet vætænimiz ‖]

Chorus

Јолумуз Ленин јолудур, партијадыр рәһбәримиз,
Коммунизмин ҝүнәшилә нурланаҹаг сәһәримиз.
Биз ҝедирик ҝәләҹәјә галибләрин ҹәрҝәсиндә,
Јаша, јаша, Азәрбајҹан, бөјүк совет өлкәсиндә!
[3][4][b]

Yolumuz Lenin yoludur, partiyadır rəhbərimiz,
Kommunizmin günəşilə nurlanacaq səhərimiz.
Biz gedirik gələcəyə qaliblərin cərgəsində,
Yaşa, yaşa, Azərbaycan, böyük sovet ölkəsində![1][5]

،یولوموز لئنین یولودور، پارتییادیر رهبریمیز
.کوم‌مونیزمین گونشیله نورلاناجاق سحریمیز
،بیز گئدیریک گله‌جه‌یه قالیبلرین جرگه‌سین‌ده
!یاشا، یاشا، آذربایجان، بؤیوک سووئت اؤلکه‌سین‌ده

[joɫumuz lenin joɫuduɾ | pɑɾtijɑdɯɾ ɾæhb̥æɾimiz |]
[komːunizmin ɟynæʃilæ nuɾɫɑnɑd͡ʒɑχ ʃæhæɾimiz ‖]
[biz ɟediɾiç ɟælæd͡ʒæjæ gɑliblæɾin d͡ʒæɾɟæsindæ |]
[jɑʃɑ | jɑʃɑ | ɑzæɾbɑjd͡ʒɑn | bœjyç sovet œlcæsindæ ‖]

Russian translation[edit]

Cyrillic Roman

I
Азербайджан! Республика весны, отваги и труда!
Свободный край, счастливый край в союзе братском навсегда.
В огне борьбы взошла твоя неугасимая заря;
Твоя судьба окрылена высоким солнцем Октября.

Припев:
Путь к счастью Ленин нам открыл, ведет нас партия вперед,
И коммунизма ясный свет к свершеньям доблестным зовет.
Мы сотворили новый мир, в грядущий день устремлены.
Так славься, наш Азербайджан, в семье республик всей страны!

II
Страна огней, заветный край, земля любимая навек!
Здесь вдохновенный, щедрый труд вершит свободный человек.
Благословенная земля светлей и краше с каждым днем.
Тепло сердец, сиянье дум Стране Советов отдаем.

Припев

III
Непобедим, несокрушим союз народов — наш оплот,
И знаменосцем дружбы той великий русский стал народ.
Единству нашему верны — прочнее сплава в мире нет!
Мы твердой поступью идем дорогой славы и побед.

Припев
[6]

I
Azerbajdžan! Respublika vesny, otvagi i truda!
Svobodnyj kraj, sčastlivyj kraj v sojuze bratskom navsegda.
V ogne borjby vzošla tvoja neugasimaja zarja;
Tvoja sudjba okrylena vysokim solncem Oktjabrja.

Pripev:
Putj k sčastjju Lenin nam otkryl, vedet nas partija vpered,
I kommunizma jasnyj svet k sveršenjjam doblestnym zovet.
My sotvorili novyj mir, v grjadušcij denj ustremleny.
Tak slavjsja, naš Azerbajdžan, v semje respublik vsej strany!

II
Strana ognej, zavetnyj kraj, zemlja ljubimaja navek!
Zdesj vdohnovennyj, šcedryj trud veršit svobodnyj čelovek.
Blagoslovennaja zemlja svetlej i kraše s každym dnem.
Teplo serdec, sijanje dum Strane Sovetov otdajem.

Pripev

III
Nepobedim, nesokrušim sojuz narodov – naš oplot,
I znamenoscem družby toj velikij russkij stal narod.
Jedinstvu našemu verny – pročneje splava v mire net!
My tverdoj postupjju idem dorogoj slavy i pobed.

Pripev

English translation[edit]

I
Azerbaijan, the glory, the flowers of the Republic!
The Soviet people to bring a strong new birth of freedom.
October Revolution will be happy to give you infinite courage.
Cheers for the extraordinary wisdom, cheering for the people's power!

Refrain:
Wise leadership of the party of Lenin created we walk in the road.
Sun shine communism, shines with the city and countryside.
We continue to win tomorrow's victory laurel to forge ahead.
Long live, long live, Azerbaijan, the great Soviet land!

II
The Fire country, Snow peak cultivated proven people.
Fearless thirst for freedom fighting hero is a martyr.
The determination of a thousand memories transmission burst today,
We move towards communism, the pace of a firm and stable.

Refrain

III
The friendly people of Russia, the heroic champion of the league,
To firmly hold the sacred sincere hand of friendship.
Forces from alliance unbreakable fraternal peoples,
Let this treasure filled with glorious Soviet motherland!

Refrain[7]

Stalinist (1944–1978) version[edit]

Azerbaijani lyrics[edit]

Cyrillic script (after 1958) Cyrillic script (1939–1958) Jaalif (obsolete) Modern Latin script
First verse

Азәрбајҹан – дүнја ҝөрмүш бу шәрәфли, шанлы дијар,
Вәтән ешги бабалардан галмыш әзиз бир јадиҝар,
Ганлы дөјүш мејданында биз јаратдыг ағ ҝүнләри –
Нәсилләрдән нәсилләрә јурдумузун шөһрәти вар.

Азәрбайҹан – дүня ҝөрмүш бу шәрәфли, шанлы дияр,
Вәтән эшги бабалардан галмыш әзиз бир ядиҝар,
Ганлы дөйүш мейданында биз яратдыг ағ ҝүнләри –
Нәсилләрдән нәсилләрә юрдумузун шөһрәти вар.

Azərʙajçan – dynja gɵrmyş ʙu şərəfli, şanlь dijar,
Vətən eşqi ʙaʙalardan qalmьş əziz ʙir jadigar,
Qanlь dɵjyş mejdanьnda ʙiz jaratdьq aƣ gynləri –
Nəsillərdən nəsillərə jurdumuzun şɵhrəti var.

Azərbaycan – dünya görmüş bu şərəfli, şanlı diyar,
Vətən eşqi babalardan qalmış əziz bir yadigar,
Qanlı döyüş meydanında biz yaratdıq ağ günləri –
Nəsillərdən nəsillərə yurdumuzun şöhrəti var.

Chorus

Гој вар олсун Азәрбајҹан, Одлар јурду – Ана вәтән
Гоҹа Шәргә ҝүнәш доғур јурдумузун гүдрәтиндән.
Бајрағымыз сосиализмин гардаш елләр дүнјасыдыр,
Јаша вәтән! Халгымызын шәрәфисән, шөһрәтисән.

Гой вар олсун Азәрбайҹан, Одлар юрду – Ана вәтән
Гоҹа Шәргә ҝүнәш доғур юрдумузун гүдрәтиндән.
Байрағымыз сосиализмин гардаш элләр дүнясыдыр,
Яша вәтән! Халгымызын шәрәфисән, шөһрәтисән.

Qoj var olsun Azərʙajçan, Odlar jurdu – Ana vətən
Qoça Şərqə gynəş doƣur jurdumuzun qydrətindən.
Bajraƣьmьz sosializmin qardaş ellər dynjasьdьr,
Jaşa vətən! Xalqьmьzьn şərəfisən, şɵhrətisən.

Qoy var olsun Azərbaycan, Odlar yurdu – Ana vətən
Qoca Şərqə günəş doğur yurdumuzun qüdrətindən.
Bayrağımız sosializmin qardaş ellər dünyasıdır,
Yaşa vətən! Xalqımızın şərəfisən, şöhrətisən.

Second verse

Устадымыз бөјүк Ленин – шанлы зәфәр бајрағымыз,
Рәһбәримиз Сталиндир – бизим һәјат нөврағымыз.
Ҝөзәл Бакы! Гүдрәтиндән илһам алыр Азәрбајҹан –
Азад елли, азад ҝүнлү доғма Совет торпағымыз.

Устадымыз бөйүк Ленин – шанлы зәфәр байрағымыз,
Рәһбәримиз Сталиндир – бизим һәят нөврағымыз.
Ҝөзәл Бакы! Гүдрәтиндән илһам алыр Азәрбайҹан –
Азад элли, азад ҝүнлү доғма Совет торпағымыз.

Ustadьmьz ʙɵjyk Lenin – şanlь zəfər ʙajraƣьmьz,
Rəhʙərimiz Stalindir – ʙizim həjat nɵvraƣьmьz.
Gɵzəl Bakь! Qydrətindən ilham alьr Azərʙajçan –
Azad elli, azad gynly doƣma Sovet torpaƣьmьz.

Ustadımız böyük Lenin – şanlı zəfər bayrağımız,
Rəhbərimiz Stalindir – bizim həyat növrağımız.
Gözəl Bakı! Qüdrətindən ilham alır Azərbaycan –
Azad elli, azad günlü doğma Sovet torpağımız.

Chorus

Гој вар олсун Азәрбајҹан, Одлар јурду – Ана вәтән
Гоҹа Шәргә ҝүнәш доғур јурдумузун гүдрәтиндән.
Бајрағымыз сосиализмин гардаш елләр дүнјасыдыр,
Јаша вәтән! Халгымызын шәрәфисән, шөһрәтисән.

Гой вар олсун Азәрбайҹан, Одлар юрду – Ана вәтән
Гоҹа Шәргә ҝүнәш доғур юрдумузун гүдрәтиндән.
Байрағымыз сосиализмин гардаш элләр дүнясыдыр,
Яша вәтән! Халгымызын шәрәфисән, шөһрәтисән.

Qoj var olsun Azərʙajçan, Odlar jurdu – Ana vətən
Qoça Şərqə gynəş doƣur jurdumuzun qydrətindən.
Bajraƣьmьz sosializmin qardaş ellər dynjasьdьr,
Jaşa vətən! Xalqьmьzьn şərəfisən, şɵhrətisən.

Qoy var olsun Azərbaycan, Odlar yurdu – Ana vətən
Qoca Şərqə günəş doğur yurdumuzun qüdrətindən.
Bayrağımız sosializmin qardaş ellər dünyasıdır,
Yaşa vətən! Xalqımızın şərəfisən, şöhrətisən.

Third verse

Гардашымыз рус халгыдыр азадлығын бајрагдары,
Ганымызла сувармышыг бу достлуғу, бу илгары,
Јер үзүнүн шөһрәтидир шанлы Совет торпағымыз –
Бу торпагда чичәк ачды инсанлығын илк баһары…

Гардашымыз рус халгыдыр азадлығын байрагдары,
Ганымызла сувармышыг бу достлуғу, бу илгары,
Ер үзүнүн шөһрәтидир шанлы Совет торпағымыз –
Бу торпагда чичәк ачды инсанлығын илк баһары…

Qardaşьmьz rus xalqьdьr azadlьƣьn ʙajraqdarь,
Qanьmьzla suvarmьşьq ʙu dostluƣu, ʙu ilqarь,
Jer yzynyn şɵhrətidir şanlь Sovet torpaƣьmьz –
u torpaqda cicək acdь insanlьƣьn ilk ʙaharь…

Qardaşımız rus xalqıdır azadlığın bayraqdarı,
Qanımızla suvarmışıq bu dostluğu, bu ilqarı,
Yer üzünün şöhrətidir şanlı Sovet torpağımız –
u torpaqda çiçək açdı insanlığın ilk baharı…

Chorus

Гој вар олсун Азәрбајҹан, Одлар јурду – Ана вәтән
Гоҹа Шәргә ҝүнәш доғур јурдумузун гүдрәтиндән.
Бајрағымыз сосиализмин гардаш елләр дүнјасыдыр,
Јаша вәтән! Халгымызын шәрәфисән, шөһрәтисән.

Гой вар олсун Азәрбайҹан, Одлар юрду – Ана вәтән
Гоҹа Шәргә ҝүнәш доғур юрдумузун гүдрәтиндән.
Байрағымыз сосиализмин гардаш элләр дүнясыдыр,
Яша вәтән! Халгымызын шәрәфисән, шөһрәтисән.

Qoj var olsun Azərʙajçan, Odlar jurdu – Ana vətən
Qoça Şərqə gynəş doƣur jurdumuzun qydrətindən.
Bajraƣьmьz sosializmin qardaş ellər dynjasьdьr,
Jaşa vətən! Xalqьmьzьn şərəfisən, şɵhrətisən.

Qoy var olsun Azərbaycan, Odlar yurdu – Ana vətən
Qoca Şərqə günəş doğur yurdumuzun qüdrətindən.
Bayrağımız sosializmin qardaş ellər dünyasıdır,
Yaşa vətən! Xalqımızın şərəfisən, şöhrətisən.[5]

Russian version[edit]

Cyrillic script Romanization

I
Азербайджан – увидел мир эту славную, доблестную страну,
Славная Родина, оставшаяся в памяти от отцов,
На поле сражения в кровавой битве мы сотворили светлые дни –
Из поколения в поколения прославляется наша Родина.

Припев:
Пусть процветает Азербайджан, Родина – Страна Огней
Могущество Родины озаряет солнцем Старый Восток.
Наш флаг является миром для братских социалистических республик,
Живи Родина! Ты слава нашего народа.

II
Наш вождь Великий Ленин – славный флаг победы,
Лидер Сталин – наш путеводитель в жизни.
Прекрасный Баку! Азербайджан вдохновляется от твоей мощи,
Родная Советская земля, свобода народа, свобода дня.

Припев

III
Русский народ – наши братья, знаменосцы свободы,
Эту дружбу, этот свет мы окропили кровью.
Доблестная советская земля, ты слава Мира –
Открылись первые весенние цветы человечества на этой Земле!

Припев
[6]

I
Azerbajdžan – uvidel mir etu slavnuju, doblestnuju stranu,
Slavnaja Rodina, ostavšajsja v pamjati ot otcov,
Na pole sraženija v krovavoj bitve my sotvorili svetlyje dni –
Iz pokolenija v pokolenija proslavljajetsja naša Rodina.

Pripev:
Pustj procvetajet Azerbajdžan, Rodina – Strana Ognej
Mogušcestvo Rodiny ozarjajet solncem Staryj Vostok.
Naš flag javljajetsja mirom dlja bratskih socialističeskih respublik,
Živi Rodina! Ty slava naševo naroda.

II
Naš voždj Velikij Lenin – slavnyj flag pobedy,
Lider Stalin – naš putevoditelj v žizni.
Prekrasnyj Baku! Azerbajdžan vdohnovljajetsja ot tvojej mošci,
Rodnaja Sovetskaja zemlja, svoboda naroda, svoboda dnja.

Pripev

III
Russkij narod – naši bratjja, znamenoscy svobody,
Etu družbu, etot svet my okropili krovjju.
Doblestnaja sovetskaja zemlja, ty slava Mira –
Otkrylisj pervyje vesennije cvety čelovečestva na etoj Zemle!

Pripev

English translation[edit]

I
Azerbaijan the worldly glorious, glorious land,
Motherland love left from fathers, a dear love
We have created shiny days at the bloody battlefields
The popularity of our country exist from generations to generations.

Refrain:
Long live Azerbaijan, Land of Fire – our Motherland
Old East is caused our a sunrise from the might of our country.
Our flag is a world of fraternal socialism,
Long live the Motherland! You are the glory of our people, pride.

II
Our leader the great Lenin – our glorious victory flag,
Stalin's guide, the life style of ours.
Beautiful Baku! Azerbaijan takes inspiration from your might
Free nation, free days in this native Soviet land.

Refrain

III
Russian people are our brothers, the flag carriers of freedom,
We have fed this friendship, this inspiration with our blood,
The glorious Soviet land is the pride of the earth
The first spring of humanity flourished in this land…

Refrain[7]

See also[edit]

Notes[edit]

  1. ^ Azerbaijani: Азәрбајҹан Совет Сосиалист Республикасынын Һимни, Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının Himni, آذربایجان سووئت سوسیالیست رئسپوبلیکاسینین هیمنی
  2. ^ Cyrillic script was official for Azerbaijani at the time.

References[edit]

  1. ^ a b c d "National Anthem of Azerbaijan in the Soviet period (p. 4)" (PDF). Administrative Department of the President of the Republic of Azerbaijan Presidential Library.
  2. ^ Soviet Music and Society under Lenin and Stalin: The Baton and Sickle. Routledge. 2009. p. 264. ISBN 978-0415546201.
  3. ^ "Государственный гимн Азербайджанской ССР". simvolika.rsl.ru.
  4. ^ "Азербайджанская ССР". СССР наша Родина.
  5. ^ a b "Azərbaycan SSR-in Dövlət himni". Azərbaycan :: Baş səhifə.
  6. ^ a b "Государственный гимн Азербайджанской ССР". Азербайджан :: Главная страница.
  7. ^ a b "The national Anthem of Azerbaijan SSR". Azerbaijan :: Main page.

External links[edit]