Hoàng Tích Chù

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

Hoàng Tích Chù (Từ Sơn; 1912 in Bắc Ninh – 20 October 2003) was a Vietnamese painter.[1]

References[edit]