Moravian Philharmonic

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

The Moravian Philharmonic (Moravská filharmonie Olomouc) is a Czech classical orchestra founded in 1945.[1] Its resident venue is the Moravian Theatre in Olomouc.[2]

The current director is conductor Petr Vronský. Notable collaborators include David Oistrach, Václav Hudeček, Joseph Suk (1929–2011) grandson of the composer, Sviatoslav Richter, Yehudi Menuhin, Václav Neumann, Libor Pešek and others.

References[edit]

  1. ^ Vlastivědný věstník moravský Volume 38 Musejní spolek v Brně 1986 Page 36 "Medaile Moravské filharmonie Historie - Moravské filharmonie zacala pfed 40 roky, velmi záhy po ukoncení války. Tehdy 26. kvétna 1945 uspofádal Revoluéní národní vybor slavnostní koncert, na némz provedl orchestr olomouckého divadla s ..."
  2. ^ Czech Republic Export-Import and Business Directory 2000 Page 69 "The OLOMOUC Region combines history with the modern agro-industrial complex. ... It is an important cultural and scientific centre, with the prestigious Moravian Theatre and the Moravian Philharmonic Orchestra, and is the venue of a .."

External links[edit]