Taranaki Whānui ki te Upoko o te Ika

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

Taranaki Whānui ki te Upoko o te Ika
Iwi (tribe) in Māoridom

Taranaki Whānui ki te Upoko o te Ika is a Māori iwi of New Zealand.

See also[edit]