Vân Khánh

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

Vân Khánh (Quảng Trị, 1 January 1978) is a Vietnamese traditional folk singer. She began as a child artist with a family troupe at the age of 12. Her albums have helped to popularize Central Vietnam's folk music with urban audiences in Ho Chi Minh City.[1]

Albums[edit]

 • “Bông lau Trắng”
 • “Thương Huế mùa đông”
 • “Tưởng như Huế trong lòng”
 • “Huế xưa”
 • “Một thời Tôn Nữ”
 • “Thương mãi câu hò"
 • "Hoài niệm trường giang"
 • "Huế ngày trở về"
 • "Đêm phương nam nghe câu hò huế"
 • "Con đường mang tên em"
 • "VCD Vẫn là Em"
 • "CD-DVD Chỉ là Mơ thôi"
 • singer on "Hotel Vietnam" by Japan's Blue Asia band. King Records

References[edit]

 1. ^ Rough Guide to the Music of Vietnam - "Vân Khánh was born into a traditional music family.. her name is now synonymous with the central Vietnam folk music she has helped to popularize."