Total futbol öksüz kaldý: Johan Cruyff öldü

Total futbol öksüz kaldý: Johan Cruyff öldü
Total futbol öksüz kaldý: Johan Cruyff öldü
Hollanda ve dünya futbolunun efsanesi Johan Cruyff 68 yaþýnda hayatýný kaybetti.

RADÝKAL - Bir süredir akciðer kanseri tedavisi gören Hollandalý dünyaca ünlü futbolcu Johan Cruyff vefat etti. 68 yaþýndaki efsane isimin yaþam savaþýna yenik düþtüðü ve yaþamýný yitirdiði belirtildi.

Hollandalý futbol efsanesi, geçtiðimiz þubat ayýnda akciðer kanserine yakalandýðýný ancak tedavisinin iyi gittiðini açýklamýþtý. Cruyff o dönemde yaptýðý açýklamada, "Ýlk testlerin sonucu pozitif çýktý. Henüz bitmeyen bir maçýn ilk yarýsýný 2-0 önde tamamlamýþ gibiyim" ifadesini kullanmýþtý.

1991'DE BAYPAS AMELÝYATI OLMUÞTU
Futbolculuk kariyerinin ardýndan Barcelona'da teknik direktör olarak görev yaptýðý 1991 yýlýnda baypas ameliyatý geçiren Cruyff, bu operasyonun ardýndan sigarayý býrakmýþ ve sigara karþýtý kampanyalara destek vermiþti.

Uzun yýllar Ajax'ta farklý görevlerde bulunan Cruyff, geçtiðimiz kasým ayýnda yönetimle ters düþtüðü gerekçesiyle Amsterdam ekibindeki danýþmanlýk görevinden ayrýlmýþtý