Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze organisatieBestuurlijke organisatie

College van Decanen

Het College van Decanen heeft een adviserende functie op tal van gebieden. Het bestaat uit de voorzitters van de faculteitsbesturen, de decanen genaamd, en staat onder voorzitterschap van de Rector Magnificus die uit hoofde van zijn functie lid is van het College van Bestuur.

Het College van Decanen is eveneens belast met het toekennen van doctoraten en eredoctoraten. Hieronder staan de namen van de leden van het CvD en de adresgegevens van het secretariaat.

Samenstelling per 1 oktober 2018

Secretariaat

Laatst gewijzigd:24 januari 2019 12:26
printView this page in: English