Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze organisatieBureau van de Universiteit

Algemeen Bestuurlijke en Juridische Zaken (ABJZ)

ABJZ houdt zich bezig met de behandeling van algemeen bestuurlijke aangelegenheden en juridische vraagstukken, waaronder:

  • het adviseren van bestuursorganen over bestuurlijke organisaties, zoals regeling van beheer, conflictoplossing, reorganisaties en benoemingen
  • het begeleiden van de invoering van de onderwijswetgeving, zoals de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) en andere voor de RUG relevante wet- en regelgeving
  • het geven van ondersteuning bij het opstellen van regelingen en reglementen, zoals het bestuurs- en beheersreglement, faculteits- en examenregelingen
  • het opstellen van regelingen, zoals de Regeling bescherming persoonsgegevens en de Regeling archiefbeheer
  • het behandelen van beroepsprocedures en bezwaarschriften
  • het voorbereiden en voeren van alle juridische en gerechtelijke procedures van de RUG
  • het behandelen van aangelegenheden van privaatrechtelijke aard, zoals het opstellen of beoordelen van contracten met derden
  • het behandelen van aangelegenheden betreffende de derde geldstroom
  • Overzicht van wet- en regelgeving bij de RUG

Postadres Bezoekadres

Algemeen Bestuurlijke & Juridische Zaken
Postbus 72
9700 AB Groningen

Algemeen Bestuurlijke & Juridische Zaken
Oude Boteringestraat 44
9712 GL Groningen

Routeplanner

Tel. 050 363 5440
Fax. 050 363 7365

Laatst gewijzigd:18 maart 2015 16:15
printView this page in: English