Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze organisatieBureau van de Universiteit

Finance & Control RUG

Finance & Control RUG is zowel verantwoordelijk voor de invulling van de financieel economische functie van de RUG als voor de beleidsvoorbereiding en de uitvoering op het gebied van de administratieve organisatie.

De financieel-economische functie bestaat uit het Financial Shared Service Centre (FSSC) en de corporate functies: Corporate Control, Governance Officer en Internal Audit. Functioneel behoren daar ook management - en projectcontrol bij.

Kerntaken

  • het opstellen van de instellingsbegroting en meerjarenbegroting, het formuleren van het financiële beleid, financial control, functioneel applicatiebeheer, het opstellen van de jaarrekening en het adviseren van het bestuursniveau
  • risicomanagement, treasurybeleid, fiscaal beleid & - advies, private investeringen en ondernemingen
  • financiële en operationele audits, voorbereiding externe accountantscontrole op de verantwoordingen van de 2e en 3e geldstroomprojecten

Postadres Bezoekadres

Finance & Control RUG
Postbus 72
9700 AB Groningen

Finance & Control RUG
Broerstraat 5, gebouw 1112 kamer 241
9712 CP Groningen

Open op maandag t/m vrijdag, 8.30 -17.00

Routebeschrijving

Laatst gewijzigd:18 juli 2017 16:24
printView this page in: English