Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze organisatieWet- en regelgevingIntegriteitVertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

De Vertrouwenspersoon neemt een belangrijke plaats in bij het Integriteitsbeleid van de RUG. De Vertrouwenspersoon is onafhankelijk en niet ondergeschikt aan enig bestuursorgaan bij de RUG. Zij is het eerste aanspreekpunt voor medewerkers en studenten die ongewenst gedrag of ongelijke behandeling ervaren, die misstanden in de organisatie zien of vermoeden of die betrokken zijn in een conflict in de werksituatie. De Vertrouwenspersoon kan medewerkers of studenten, in vervolg op het informele gesprek, ondersteunen en begeleiden bij het indienen van een formele klacht of melding.

Het College van Bestuur heeft Marjolein Renker benoemd als Vertrouwenspersoon. Haar bureau is gehuisvest bij de Arbo- en Milieudienst, Visserstraat 47/49 Groningen.

Meer informatie vindt over Bureau vertrouwenspersoon vindt u op Student Portal onder Study info - Regelingen, adviescommissie en medezeggenschap en in de Regeling vertrouwenspersoon.

Laatst gewijzigd:08 maart 2019 15:19
printView this page in: English