Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsSteun de RUG

Steun de Universiteit

Wie vernieuwende wetenschap wil blijven bedrijven, moet investeren. In gebouwen, laboratoria, apparatuur, maar bovenal in mensen: studenten, docenten en onderzoekers, uit alle delen van de wereld. Gelukkig hebben wij daarbij door de eeuwen heen altijd kunnen rekenen op de steun van alumni en anderen die zich betrokken voelen bij de onze universiteit.

Mede dankzij deze steun heeft Groningen al vier eeuwen lang vele talenten kunnen voortbrengen. Bij ons vond de eerste levertransplantatie in Nederland plaats, werd Aletta Jacobs - de eerste vrouwelijke student - opgeleid, deden Ben Feringa en Frits Zernike hun Nobelprijs-winnende onderzoeken, legde Willem Kolff de basis voor de kunstnier en het kunsthart en ontwierp Sibrandus Stratingh al vroeg in de 19e eeuw de eerste ‘elektrische auto’.

Ook de komende 400 jaar willen we een universiteit van betekenis blijven. Daarbij kunnen we uw hulp heel goed gebruiken. Via één van onderstaande fondsen kunt u ons steunen.

Ubbo Emmius
Ubbo Emmius

Het Ubbo Emmius Fonds

Het Ubbo Emmius Fonds is opgericht door de RUG om de onderlinge betrokkenheid tussen samenleving en universiteit te vergroten en fondsen te werven voor bijzondere initiatieven van de universiteit waarvoor geen reguliere financiering beschikbaar is.

Het Groninger Universiteitsfonds

Het Groninger Universiteitsfonds stelt zich ten doel de bevordering van de studie aan de RUG en voorts al datgene, wat tot bloei van de universiteit kan strekken. Het Fonds kent donateurs en heeft inkomsten uit erfstellingen en legaten.

Eric Bleumink
Eric Bleumink

Het Eric Bleumink Fonds

Het Eric Bleumink Fonds is ingesteld om de reeds bestaande samenwerking met universiteiten in ontwikkelingslanden uit te breiden. Het Fonds verstrekt beurzen aan talentvolle studenten en jonge onderzoekers uit ontwikkelingslanden. De financiële middelen komen onder meer van alumni, studenten, medewerkers en relaties van de universiteit.

Het Representatiefonds

Het Representatiefonds steunt initiatieven -en ontwikkelt deze ook zelf- die de eer en het aanzien van de universiteit in binnen- en buitenland vergroten.

De Groninger Natuurwetenschappelijke Excursievereniging

De Groninger Natuurwetenschappelijke Excursievereniging steunt binnenlandse excursies van studenten uit alle onderdelen van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen.

Nicolaas Mulerius
Nicolaas Mulerius

Stichting Nicolaas Mulerius Fonds

Het Nicolaas Mulerius Fonds is een fonds ter bevordering van de bloei van de Rijksuniversiteit Groningen als klassieke, internationaal opererende instelling van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek met een brede, ook culturele uitstraling

Laatst gewijzigd:13 december 2018 21:05
printView this page in: English