Skip to ContentSkip to Navigation
Onderwijs

Vragen?

Kijk in de FAQ of check het onderstaande overzicht om te kijken wie je kan helpen met je vraag.

Vraag over

Wie kan mij helpen?

 • Algemene informatie opleidingen
 • Voorlichtingsactiviteiten

Onderwijsvoorlichting

 • Inhoud opleiding en beroepsperspectieven
 • Keuzes in je studie: vakken volgen bij andere opleiding, studeren in het buitenland, veranderen van opleiding, etc.
 • Overgangsregelingen
 • Persoonlijke omstandigheden
 • Speciale voorzieningen en functiebeperking
 • Studieplanning en –voortgang
 • Studievertraging (door ziekte of andere redenen)

Studieadviseur van de opleiding

 • Beursprogramma’s
 • Collegegeld
 • Immigratie en visa
 • In- en uitschrijven RUG

Information Services

 • Activeren en/of inloggen RUG-account
 • ICT-problemen m.b.t. RUG faciliteiten

CIT Servicedesk

 • Intekening vakken en tentamens
 • Gewaarmerkte cijferlijsten
 • ProgRESS WWW
 • Propedeuse-, bachelor- of masterbul

Facultaire onderwijsadministratie

 • Cursussen en workshops op het gebied studiekeuze, studievaardigheden, zelfdiscipline, omgaan met stress, en persoonlijke ontwikkeling
 • Langdurige studievertraging
 • Levensfase-gerelateerde problemen
 • Psychische klachten
 • Studeren met een functiebeperking
 • Wet- en regelgeving

Studenten Service Centrum

 • Loopbaanondersteuning: hulp bij schrijven van CV en sollicitatiebrief, geven persoonlijk advies
 • Workshops en trainingen

Career Services

Laatst gewijzigd:20 oktober 2017 11:30
printView this page in: English